Liberalismo

From Wikfilipino
Revision as of 05:57, 25 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "Ang '''liberalismo''' (mula sa wikang Latin ''liberalis'')<ref>[http://www.archives.nd.edu/cgi-bin/lookup.pl?stem=liberalis&ending= Latin Dictionary and Grammar Aid] Unive...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang liberalismo (mula sa wikang Latin liberalis)[1] ay isang malawak na uri ng pilosopiyang pampolitika na tinuturing ang indibiduwal na kalayaan at pagkakapantay-pantay bilang ang mga mahahalagang layuning pampolitika.[2]

Mga sanggunian

  1. Latin Dictionary and Grammar Aid University of Notre Dame. Retrieved 2010-02-20.
  2. A: "'Liberalism' is defined as a social ethic that advocates liberty, and equality in general." (Binibigyang kahulugan ang liberalismo bilang isang panlipunang etika na sinusulong ang kalayaan, at pagkapantay-pantay sa pangkalahatan.)– C. A. J. (Tony) Coady Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, mga patnugot Goodin, Robert E. at Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: "Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end." (Ang kalayaan ay hindi isang kaparaanan sa isang mas mataas na pampolitika na layunin.) – Panginoong Acton