Lala Roque

From Wikfilipino
Revision as of 08:25, 26 March 2021 by Ldacles (talk | contribs) (Created page with "Si '''Lala Roque''' ay isang taga-ulat sa telebisyon sa Pilipinas. Siya ay nag-uulat ng balita sa GMA Network. Category: Hango mula sa Wikipedia Catego...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Lala Roque ay isang taga-ulat sa telebisyon sa Pilipinas. Siya ay nag-uulat ng balita sa GMA Network.