Jeremiah James Harty

From Wikfilipino
Revision as of 07:54, 12 April 2021 by Rclacuata (talk | contribs) (Created page with "Si '''Jeremiah James Harty''' ay ipinanganak noong 5 Nobyembre 1853 sa St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Siya ay naging pari noong 28 Abril 1878 sa edad na 24. Siya ang kau...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Jeremiah James Harty ay ipinanganak noong 5 Nobyembre 1853 sa St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Siya ay naging pari noong 28 Abril 1878 sa edad na 24. Siya ang kauna-unahang paring dayuhang hindi mula Espanya na naging arsobispo ng Maynila.

Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila noong Hunyo 1903. Ang kaniyang pamumuno ang nagdala sa katolikong Simbahan sa Himagsikang Filipino, at pagdami ng Protestante at Aglipayan. Lumahok siya 1907 Synod of Manila. Pagkatapos ng termino niya sa Maynila ay hinirang siyang Arsobispo ng Omaha, sa Nebraska noong 1916.

Namatay si Harty noong ika-29 ng Oktubre, 1927 sa Omaha, Nebraska, sa edad na 74. Nagsilbi siya bilang pari sa loob ng 50 taon, at 24 taon bilang isang obispo.

Mga Sanggunian

Weber, Francis J. (1992). Catholic California.

Szmrecsanyi, Stephen (1983). History of the Catholic Church in Northeast Nebraska: Phenomenal Growth from Scannell to Bergan (1891-1969). Catholic Voice Publishing Co.

Marquis, Albert Nelson, ed. (1903). Who's Who in America. III. Chicago: A.N. Marquis & Company Publishers.

"Archbishop Jeremiah James Harty". Catholic-Hierarchy.org.[self-published source]

De La Salle University-Manila. Student's Handbook: 2003-06. Manila: DLSU Press. 2003.

History of the Archdiocese of Manila