Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon

From Wikfilipino
Revision as of 00:02, 5 January 2021 by Damarante (talk | contribs) (Created page with "(Upang mabása ang bersiyong Ingles nito, pindutin ang [http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Hukbo_ng_Bayan_Laban_sa_Hapon Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon]) Ang HUKBALAH...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

(Upang mabása ang bersiyong Ingles nito, pindutin ang Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon)

Ang HUKBALAHAP (Hukbo ng Bayan Laban sa Hapón) ay itinatag noong 29 Marso 1941 sa Sityo Bawit, Cabiao, Nueva Ecija. Pinangasiwaan ito ng lupong militar na hawak ni Luis Taruc, na siyang pinakapuno. Ang iba pang kasapi ng lupon ay sina Casto Alejandrino, ikalawang pinuno; Felipe Culala, at Bernardo Poblete. Bumuo ng isa pang sangay ng militar ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) upang matiyak na hawak nito ang Hukbalahap, na kinabibilangan nina Luis Taruc, Casto Alejandrino, Mariano P. Balgos, punong hepe; Juan Feleo, Mateo del Castillo, at Ong Kiet, ang kumander ng Hukbong Gerilyang Tsinong Wha Chi.

Nang sumiklab ang digmaan at sakupin ng Japan ang Filipinas, bumuo ng Barrio United Defense Corps (BUDC) ang PKP upang ipagtanggol ang mga tao laban sa mga mananakop at masasamang loob. Tinulungan ng Hukbalahap ang BUDC sa mga gawain nito.

Kontra sa pananakop ng Japan sa Filipinas ang Hukbalahap, at naging matibay na sandigan ng mga tao sa panahon ng digmaan.

Tagumpay at kabiguan

Noong Pebrero 1945, iniulat ng pamunuan ng Hukbalahap na nakipagbabakan ito nang 1,200 ulit sa mga Hapones at nakapatay ng mahigit 25 libong kalaban. Kumapal din ang kasapian ng Huk, at umabot sa 20 libong regular at 50 libong reserba ang umanib dito. Ngunit pagkaraan ng digmaan, lumasap ito ng masasamang propaganda mula sa mga kalaban, lalo na nang tambangan nito ang pangkat ni Gng. Aurora Quezon noong 1949. Sinupil din ng sandatahang militar ng Estados Unidos ang Hukbalahap, pinagdadakip ang mga pinuno at ipinabilanggo. Naghunos na Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) ang Hukbalahap, ngunit muling binigo at pinagdadakip ang mga pinuno at kasapi nito noong administrasyon ni Pang. Ramon Magsaysay upang maihinto ang lumalaganap na armadong pag-aaklas. Pinagtibay din noong 21 Oktubre 1960 ang Batas Republika 1700, na nagbabawal sa PKP, HMB, at iba pang kahawig na samahan na umiral sa lipunan.

Bagong himagsikan

Kumalas naman noong 1968 ang ilang kasapi ng HMB at bumuo ng bagong armadong samahang PKP. Noong 22 Hulyo 1969, iniulat ng militar na kumikilos sa Tarlac ang armadong pangkat ni Bernabe Buscayno na namuno sa pitong dating kumander ng Huk upang ibunsod ang bagong yugto ng himagsikan.

Sanggunian

  1. Saulo, Alfredo B. Communism in the Philippines, An Introduction. Manila: Ateneo de Manila University, 1969.
  2. Sison, Jose Maria. Rebolusyong Pilipino: Tanaw Mula sa Loob. Lungsod Quezon: Lagda Publishing, 1994.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Hukbo ng Bayan Hukbo ng Bayan Hukbo ng Bayan