Hinggil sa WikiFilipino

From Wikfilipino
Revision as of 08:54, 22 December 2020 by Allopez (talk | contribs) (Created page with "{{GabayGalugad | susunod = WikiPinoyParaan:Mga Tekstong Puwedeng Baguhin |nakaraan = WikiPinoyParaan:Ano ang Wiki? }} 120px|right ==Ano ang Wi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

http://fil.wikipilipinas.org/images/9/91/Nakaraan1.jpg    http://fil.wikipilipinas.org/images/8/8e/Bumalik.jpg    http://fil.wikipilipinas.org/images/c/c4/Susunod1.jpg


Ano ang WikiFilipino?

Aktibong imbakan ng karunungan at karanasan ang WikiFilipino. Ngunit hindi ito karaniwang imbakan dahil nabubuhay ito sa pamamagitan ng bayanihan ng sari-saring tao at institusyon na bagama't iba't iba ang paniniwala at ang uring pinagmulan ay pinagbubuklod naman ng isang adhikain: ang lumikha ng Aklasang Bayan sa Himpapawid (People Power Online) para sa kinabukasan ng Filipino saanmang panig ng mundo siya naroroon.

Hango ang salitang “WikiFilipino” sa pinagtambal na salitang “wiki,” na maitutumbas sa isang uri ng bayanihang websayt, at “Filipino,” na tumutukoy sa tao na may gayong lahi o pagkamamamayan at sa lahat ng konseptong may kaugnayan doon. Ang "WikiFilipino" ay mahihinuhang bayanihang Filipino sa larangan ng pagbubuo ng websayt at pagpapalaganap ng impormasyon.

Alanganing ensiklopedya at alanganing magasin ang WikiFilipino. Ibig sabihin, wala pang tiyak na salita — mula man sa pinakabagong diksiyonaryo — ang makapagpapakahulugan nang lubos sa bagong uri ng ginagampanan nitong tungkulin. Hindi makatwiran kung gayon na bansagan ang WikiFilipino na alingawngaw lamang ng gaya ng Wikipedia. Iba ang anyo, disenyo, patakaran, pananaw, at pagdulog ng WikiFilipino na ikagugulat kahit ng sinumang nahirati sa putaheng Ingles.

Rehistradong tatak-pangkalakal ng Filipiniana.net ang WikiFilipino. Ang Filipiniana.net ay saliksikan at aklatang panghimpapawid na nakatuon sa pagpapalago ng karunungan hinggil sa bagay na may kaugnayan sa Filipinas.

Mithi

Adhikain ng WikiFilipino na maging tinig ng taumbayan. At bilang tinig, kailangan nitong pagyamanin ang gunita sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan at paghalungkat sa lahat ng may kaugnayan sa Filipino at Filipinas. Hangad ng WikiFilipino na maisilang ang malawakang sanggunian at ugnayang panghimpapawid para sa mga Filipino, batay sa pananaw at diskurso nito, at tungo sa ikagagaling ng Filipinas—sa matwid na pamamaraan.

Gagamitin sa WikiFilipino ang mga salitang Filipino. Maaaring sa umpisa'y manibago ang gagamit nito. Ngunit habang tumatagal, maaasahan ang napakadaling pagbabasa o pagsasaliksik, dahil ang mga salita ay hindi Ingles na malayo sa diwain ng Filipino bagkus nasa wika mismo ng Filipino.

Marami nang saliksik ang nagsasaad na higit na epektibo ang Filipino kung nagagamit niya ang wikang gamay niya sa pakikipagtalastasan sa ibang tao na batid ang gayong wika. Ito na ang pagkakataon na gamitin ang wikang Filipino para sa mga Filipino, at burahin ang mga prehuwisyo laban sa Filipino.

Nilalaman ng WikiFilipino

Hinati sa anim na lagusan ang WikiFilipino: Kasaysayan at Pangyayari; Lakbay-Bayan; Buhay at Sining; Agham at Kalusugan; Aliwan; at Isports. Bawat lagusan ay patungo sa mga paksang may sari-saring artikulo. Maaari ngayong makapag-ambag ang mga boluntaryo, alinsunod sa nais nilang gawin, at sa abot ng kanilang kaalaman.

Kabilang sa nilalaman ng WikiFilipino ang mga artikulo, halimbawa na sa literatura, kasaysayan, korporasyon, turismo, hilig, at iba't ibang institusyon. Pindutin lamang ang pamagat ng lagusan, at lilitaw pagkaraan ang balangkas ng nilalaman niyon.

Masasabing napakaaga pa upang sabihing ang nilalaman ng WikiFilipino ay lubos at mapagkakatiwalaan upang gawing sanggunian ng mga eksperto. Gayunman, inaasahang darating sa gayong yugto ang WikiFilipino sa oras na aktibong makilahok ang matatalino, maláy, at mapagmalasakit na Filipino sa pagpapabuti at pagpapalalim ng websayt na ito.

Patakaran sa pagsulat

Maliban sa ilang bagay, ang halos lahat ng nilalaman ng WikiFilipino ay maaaring baguhin, dagdagan, o bawasan ng sinumang may kaalaman sa kompiyuter; may kakayahang pumasok sa internet; at may kasanayang sumulat sa Filipino. Hinahamon ng WikiFilipino ang sinumang Filipino na sumulat sa Filipino at pagyamanin nang lubos ang wikang pambansang matagal nang minamaliit ng mga dayo.

Ginagabayan ng patakaran (basahin: Tulong!) ang pagsulat at pag-edit sa WikiFilipino. Ito ay sa layong maisayos at mapagaan ang daloy ng trabaho, samantalang itinataguyod ang paggalang at halagahang matalik sa mga Filipino.

Lahat ng artikulo sa WikiFilipino ay nakakawing sa isa't isa. Kapag may kulay ang isang salita, nangangahulugan iyon na konektado ito sa iba pang salita, at ipinakakahulugan, upang maunawaan ng bumabasa. Bawat artikulo ay may sariling kategorya, kaya napakadali ang paghahanap ng mga akda. Nakakawing ang ibang artikulo ng WikiFilipino sa Wikipilipinas at Filipiniana.net.

Sinusunod ng WikiFilipino ang prinsipyong “Copyleft,” gaya ng sa Wikipedia. Lahat ng teksto nito, kabilang na ang karamihan sa mga imahen at iba pang kaugnay na nilalaman, ay saklaw ng GNU Free Documentation License (GFDL). Lahat ng artikulo ay kusang iniambag sa proyekto. Tinitiyak naman ng lisensiyang GFDL na ang nilalaman ay malayang maipalalaganap at makokopya (basahin ang Proyekto:Karapatang-ari at ang Pagtanggi para sa karagdagang impormasyon).

Tungo sa hinaharap

Malaki ang paniniwala ng WikiFilipino na magiging malaking puwersa ito sa mga darating na panahon. Hinihikayat nito kung gayon ang buong sambayanang Filipino na makilahok sa bayanihang proyektong ito.

Halina, at gamitin natin sa makabuluhang pakikibaka, ang WikiFilipino para sa mga Filipino ng Bagong Milenyo!


Ano ang WikiFilipino?