Francisco Mercado

From Wikfilipino
Revision as of 10:01, 18 March 2021 by Rclacuata (talk | contribs) (Created page with "Si '''Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro''' ang ama ng bayaning si Jose Rizal]. Kabilang siya sa ika-apat na henerasyong apo ni Domingo Lam-co, isang Tsinong man...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro ang ama ng bayaning si Jose Rizal]. Kabilang siya sa ika-apat na henerasyong apo ni Domingo Lam-co, isang Tsinong mangangalakal na naglayag sa Pilipinas mula sa Jinjiang, Quanzhou noong kalagitnaan ng ika-labimpitong siglo. Si Lamco ay nakapag-asawa ng isang Pilipina sa katauhan ni Inez de la Rosa at upang makaiwas sa hostilidad ng mga Espanyol para sa mga Intsik ay pinalitan niya ang kaniyang apelyido ng "Mercado" (pangangalakal).

Ang pangalan namang Rizal ay nagmula sa salitang "Ricial" o kabukiran na ginamit lamang ni Francisco (dahil siya ay isang magsasaka) alinsunod sa kautusan ni Gobernador Narciso Calaveria noong 1849 na magpalit ng mga apelyido ang mga Pilipino. Kalaunan ay ginamit na rin ni Francisco ang Rizal Mercado upang makaiwas sa kalituhan mula sa kaniyang kasamang mangangalakal.

Si Francisco ang bunso sa 13 anak nina Juan at Cirila Mercado. Ipinanganak siya sa Biñan, Laguna noong ika-18 ng Abril, 1818.

Nag-aral siya ng Latin at pilosopiya sa San Jose College sa Maynila. Matapos pumanaw ang kaniyang mga magulanng, bumalik si Francisco sa Calamba para mamamahala sa isang haciendang pagmamay-ari ng mga paring Dominikano.

Namatay si Francisco noong ika-5 ng Enero, 1898 sa edad na 80 anyos.

Mga Sanggunian

"The Mercado-Rizal Family"