Difference between revisions of "Doctrina Christiana"

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Ang ''Doctrina Christiana, en lengua española y taga'' ay ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Naglalaman ito ng mga paniniwala at prinsipyo ng [...")
 
Line 14: Line 14:
  
 
== Mga Pinagbatayan ==
 
== Mga Pinagbatayan ==
 +
<references />
 +
[[Category:Quincentenario]]
 +
[[Category:Panitikan]]
 +
[[Category:Panitikang Pilipino]]

Revision as of 05:35, 19 February 2021

Ang Doctrina Christiana, en lengua española y taga ay ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Naglalaman ito ng mga paniniwala at prinsipyo ng Kristiyanismo.

Pagpapalaganap ng Relihiyon

Upang ganap na masakop ang Pilipinas, isa sa mga estratehiya ng mga Espanyol ay ang indoctrination, nangangahulugang “pagtuturo sa iba na tanggapin nang buo ang mga kaisipan o paniniwala ng isang partikular na grupo.” Ginamit itong polisiya ng Simbahang Katoliko upang maipalganap ang Kristiyanismo sa bansa. Upang higit itong maipayakap sa mga katutubong Pilipino, pinag-aralan ng mga prayle ang ilan sa mga katutubong wika sa Pilipinas, maging ang mga katutubong alpabeto. Isa sa mga naging bunga nito ay ang pagkakalimbag ng Doctrina Christiana, en lengua española y tagala. [1] [2]

Aklat-dasalan

Ang Doctrina Christiana, nangangahulugang “ang pagtuturo ng Kristiyanismo,” ay naimprenta sa palimbagan ng mga Dominikano sa Maynila noong 1593. Naglalaman ito ng mga dasal tulad ng “Ang Ama Namin,” “Ang Aba Ginoong Maria,” “Ang Sumampalataya,” at “Ang Aba Po,” ang mga aral na “Ang Sampung Utos,” “Ang Utos ng Santa Iglesya,” “Ang Pitong Sakramento,” at “Ang Pitong Punong Kasalanan at Kaukulang Pakikinabang,” at ang “Tanungan” para sa pangungumpisal. Nakasulat sa Spanish at may salin sa Tagalog ang mga dasal na ito gamit ang alpabetong Romano. Mayroon ding nakasulat sa Tagalog gamit ang mga titik ng baybayin. [1]

Pinaniniwalaan na si Fray Juan de Plasencia, isang Pransiskanong pari sa Laguna, ang nagsalin sa Tagalog ng mga dasal. Ang bersiyon ng Doctrina Christiana na may salin sa Chinese ay nailathala naman ilang buwan matapos mailathala ang unang aklat.[1]

Sa kabila ng mga pagsasalin, ang Doctrina Christiana ay eksklusibong ginagamit lamang ng mga misyonero. Binabasa nila ang teksto sa mga katutubo, na inaasahan naman nilang maisasaulo ang mga turo. Kalaunan, ipinasalin din nila ito sa mga katutubo. Dito naisilang ang mga manunulat na Pilipino o Espanyol na tinatawag na ladino, taong nakapagsasalita ng Spanish at Tagalog.[2]

Ang kaisa-isang orihinal na sipi ng aklat-dasalan na nakasulat sa Tagalog ay nakalagak sa Library of Congress sa Washington, United States. [3]

Mga Pinagbatayan

  1. 1.0 1.1 1.2 Imelda P. de Castro, ed. Virgilio S. Almario. “Doctrina Christiana.” 2000 Sagisag Kultura ng Filipinas, Edisyong 2013. Filipinas Institute of Translation, Inc. PDF.
  2. 2.0 2.1 Macansantos, Francis C. and Macansantos, Priscilla S. “Philippine Literature in the Spanish Period.” National Commission for Culture and the Arts, 14 Abril 2015. http://ncca.gov.ph/subcommissions/subcommission-on-the-arts-sca/literary-arts/philippine-literature-in-the-spanish-colonial-period. Accessed 19 Pebrero 2021.
  3. igal, Santosh. “‘Doctrina Christiana’ in Tagalog available in digital libraries.” AsiaNews.it, 25 Abril 2009. http://www.asianews.it/news-en/Doctrina-Christiana-in-Tagalog-available-in-digital-libraries-15083.html. Accessed 19 Pebrero 2021.