Direktorsilyo

From Wikfilipino
Revision as of 02:11, 17 February 2021 by Cmsantos (talk | contribs) (Created page with "Ang '''direktorsílyo''' (''directorcillo'' sa Espanyol) o minsan ding tinatawag na ''escribano'', ay ang ayudante o sekretarya ng ''gobernadorsilyo'' (hukom ng munisi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang direktorsílyo (directorcillo sa Espanyol) o minsan ding tinatawag na escribano, ay ang ayudante o sekretarya ng gobernadorsilyo (hukom ng munisipyo o gobernador ng isang bayan o pueblo) na tumutulong sa kaniya sa pangangasiwa ng mga tungkulin sa munisipyo.

Mga Tungkulin at Responsibilidad

Kadalasan, ang directorcillo ang tumatayong klerk o eskribano ng gobernadorcillo kung ang huli ay hindi nakakapagsalita ng Espanyol dahil karamihan ng mga gobernadorcillo ay katutubo o may lahing Pilipino. Ang directorcillo ang tumutulong sa gobernadorcillo sa implementasyon ng mga ordinansa, pagdinig at paghusga sa mga kasong sibil, pagresolba ng mga kasong criminal, at pangangasiwa ng mga kinikita ng pamahalaang Espanyol mula sa munisipyo. Kabilang din sa mga tungkulin ng isang direktorsílyo ang pagsulat ng mga pampublikong dokumento; paggawa ng ulat ukol sa mga paglilitis; pagsagot sa mga opisyal na kasulatan; at pagsalin ng wika o tagapamagitan sa gobernadosilyo, prinsipalya, at iba pang mataas na opisyal.

Mga Sanggunian

Stickney, Joseph L. War in the Philippines and Life And Glorious Deeds of Admiral Dewey. 1899. Philadelphia: Bell Publishing Co.

Glossary of Terms: Noli Me Tangere, El Filibusterismo”. The Life and Works of Rizal. (Hinango noong 5 Pebrero 2021).

Direktorsílyo”. Tagalog Lang. (Hinango noong 6 Pebrero 2021).

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.