Chelicerata

From Wikfilipino
Revision as of 02:25, 22 March 2021 by Elilagan (talk | contribs) (Created page with "Ang ''subphylum'' na '''''Chelicerata''''' ay bumubuo sa isa sa mga pangunahing subdibisyon ng philum Arthropoda. Naglalaman ito ng mga ''crab'' ng ''horseshoe'', mga ''sp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang subphylum na Chelicerata ay bumubuo sa isa sa mga pangunahing subdibisyon ng philum Arthropoda. Naglalaman ito ng mga crab ng horseshoe, mga spider ng dagat, at mga arachnid (kasama ang mga alakdan at mga gagamba).