Cephalopoda

From Wikfilipino
Revision as of 01:59, 22 March 2021 by Elilagan (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Cephalopoda''' ay isang phylum sa kahariang mga molluscs. May sa paligid ng 700 species kinikilala nabubuhay pa na mga kugita ng pusit. Category:Flora a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Cephalopoda ay isang phylum sa kahariang mga molluscs. May sa paligid ng 700 species kinikilala nabubuhay pa na mga kugita ng pusit.