Category:Pahayagan

From Wikfilipino
Revision as of 12:34, 1 March 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Ang pahayagan ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay naglalaman ng mga balita at iba pang lathalain o impormasyon na inilalathala araw-araw. Alamin a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang pahayagan ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ito ay naglalaman ng mga balita at iba pang lathalain o impormasyon na inilalathala araw-araw. Alamin ang mga pahayagan na umiral noon na nagsilbing boses ng mga Pilipino sa pagkakamit ng kalayaan ng Pilipinas. Basahin at suriin din ang mga nilalaman ng mga pahayagan na umiiral sa kasalukuyan. Nagsisilbi pa rin ba itong boses ng sambayanang Pilipino?