Category:Kalakalan at Negosyo

From Wikfilipino
Revision as of 11:47, 24 February 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Alamin ang mga terminolohiya tungkol sa pakikipagkalakalan, kasama ang mga produkto, at popular na pamilihan. Matuto rin sa mga negosyanteng nakapag-ambag sa yaman ng Pilipinas.

This category currently contains no pages or media.