Category:Kalakalan at Negosyo

From Wikfilipino
Revision as of 11:45, 24 February 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Alamin ang mga terminolohiya tungkol sa pakikipagkalakalan, kasama ang mga produkto, at popular na pamilihan. Matuto rin sa mga negosyanteng nakapagambag sa yaman ng Pilipinas.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Alamin ang mga terminolohiya tungkol sa pakikipagkalakalan, kasama ang mga produkto, at popular na pamilihan. Matuto rin sa mga negosyanteng nakapagambag sa yaman ng Pilipinas.

This category currently contains no pages or media.