Category:Gobernador-Heneral

From Wikfilipino
Revision as of 15:21, 23 February 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Kilalanin ang mga naging gobernador-heneral ng Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol. Sila ang pinakamataas na opisyal sa kolonya ng Espanya.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kilalanin ang mga naging gobernador-heneral ng Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol. Sila ang pinakamataas na opisyal sa kolonya ng Espanya.