Category:Aklas

From Wikfilipino
Revision as of 14:45, 24 February 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Maraming Pilipino ang nakipaglaban para sa kanilang kalayaan at karapatan noong panahon ng kolonyalisasyon. Sa paglipas ng panahon, bagama’t nakalaya na ang Pilipinas sa kam...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Maraming Pilipino ang nakipaglaban para sa kanilang kalayaan at karapatan noong panahon ng kolonyalisasyon. Sa paglipas ng panahon, bagama’t nakalaya na ang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop, patuloy pa rin ang pakikibaka ng mga Pilipino, lalo na’t patuloy ang mga anomalya sa politika at pamamahala. Halina’t balikan natin ang mga makasaysayang pag-aalsa, labanan, o digmaan sa Pilipinas at pumulot ng magagandang aral mula rito. Suriin din natin ang mga kasalukuyang anyo o paraan ng panghihimagsik ng mga Pilipino tungo sa tunay na pagbabago.