Category:AP 7 Unang Kuwarter

From Wikfilipino
Revision as of 13:28, 10 May 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs) (Created page with "Ang mga paksa sa kategoryang ito ay nakaayon sa mga aralin sa asignaturang '''Araling Panlipunan''' ng mga mag-aaral na nasa ika-7 baitang. Isinaalang-alang ang Most Essential...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang mga paksa sa kategoryang ito ay nakaayon sa mga aralin sa asignaturang Araling Panlipunan ng mga mag-aaral na nasa ika-7 baitang. Isinaalang-alang ang Most Essential Learning Competencies (MECLs) ng Department of Education sa pagbuo ng mga paksa. Ang sumusunod ay ang MELCs para sa unang kuwarter:

  • Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangang Asya, Timog-silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya, at Gitnang Asya;
  • Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano;
  • Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya;
  • Nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon;
  • Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon; at
  • Nasusuri ang komposisyon ng populasyon at kahalagahan ng yamang-tao sa Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon.