Calvary Road

From Wikfilipino
Revision as of 06:22, 30 March 2021 by Rclacuata (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Calvary Road''' ay isang koleksyon ng mga kuwento na akda ng manunulat na si Abdon M. Balde at nailimbag noong 2005. Category: Libro")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Calvary Road ay isang koleksyon ng mga kuwento na akda ng manunulat na si Abdon M. Balde at nailimbag noong 2005.