Buwis sa Pilipinas

From Wikfilipino
Revision as of 13:53, 29 December 2020 by Mrmagcamit (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Noong 19 Disyembre 2017, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Pambansang Badyet para sa 2018 na nagkakahalaga ng 3.767 trilyong piso. Kasabay rin nito ang paglagda niya sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) bilang Batas Republika Blg. 10963. Ito ang batas na nagsusulong sa reporma ng buwis sa Pilipinas na naging epektibo noong 1 Enero 2018.[1]

Pinagmumulan ng Badyet

Ang buwis at ang pambasang badyet ay magkaugnay na usapin sapagkat malaking porsiyento ng pambansang badyet ay nagmumula sa buwis. Tinatawag na buwis ang kontribusyong kita na sapilitang ipinapataw sa mga indibidwal, mga ari-arian, o mga negosyo, na magsisilbing tulong ng mga mamamayan sa pamahalaan at sa mga pamamalakad nito. Ang Kawanihan ng Rentas Internas (Bureau of Internal Revenue o BIR) ang sangay ng pamahalaan na nangangasiwa sa paniningil ng buwis. Sa madaling salita, ang buwis na nakokolekta ng pamahalaan ang siyang gagamitin sa pamamahala ng mga bayan, mga lalawigan, at ng buong bansa.[2]

Mga Pambansang Buwis

Pambansang buwis ang tawag sa buwis na direktang ibinabayad ng mga mamamayan sa pamamagitan ng BIR, at ito ang sumusunod:[3]

Capital Gains Tax

Ito ang binabayarang buwis ng sinumang kumita sa mga ipinagbili o ipinampalit na mga kapakipakinabang at mahahalagang ari-arian, tulad ng naibentang stock, alahas, at iba pang produktong may mataas na halaga.

Documentary Stamp Tax

Ito ang ipinapataw na buwis sa mga dokumento, kasunduan, at mga papeles na magpapatunay sa naganap na pagbebenta o paglilipat ng obligasyon o ari-arian.

Donor’s Tax

Ito ang binabayarang buwis ng sinomang nagbigay ng donasyon, kontribusyon, o regalo. Ayon sa TRAIN, ang mga donasyon o regalo na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa ₧250,000 (sa loob ng isang taon) ay hindi na bubuwisan. Kung hihigit naman dito, 6 porsiyento ang ipapataw na buwis.

Estate Tax

Kung ang isang tao ay namatay at may iniwang mana, ang tagapagmana o benepisyado ay magbabayad ng estate tax upang maisalin sa kaniyang pangalan ang mana at karapatan sa mga ari-ariang naiwan ng namatay.

Excise Tax

Ito ang ipinapataw na buwis sa mga produktong ipinagbibili. Kung malaki ang excise tax ng isang produkto, maaaring tumaas din ang presyo nito sa pamilihan.

Income Tax

Ito ang binabayarang buwis ng isang indibidwal ayon sa kaniyang kinita mula sa mga ari-arian, trabaho, negosyo, o anomang pakikipagkalakalan. Sa TRAIN, ang indibidwal na kumikita ng hindi hihigit sa ₧250,000 sa loob ng isang taon ay hindi na papatawan ng buwis.

Percentage Tax

Ito ang ipinapataw na buwis sa mga negosyo o sa mga negosyanteng nagbebenta o nagpapaupa ng mga ari-arian o serbisyo.

Value-Added Tax (VAT)

Ito ang ipinapataw na buwis sa mga produkto, na maaaring idagdag sa presyo nito kung ibebenta na. Ang mga mamimili ang direktang apektado ng VAT.

Withholding Tax

Tulad din ng income tax, ito ay ipinapataw sa isang manggagawa ayon sa kaniyang kinita. Ang kaibahan lamang ay ang employer mismo ang nagkakaltas ng buwis at direkta namang ibinabayad sa BIR.

Mga Lokal na Buwis

Sa kabilang banda, tinatawag na lokal na buwis ang isa pang uri ng buwis na pinamamahalaan ng mga lokal na pamahalaan, tulad ng sumusunod:[3]

Professional Tax

Ito ang ipinapataw sa mga propesyonal na indibidwal na dumaan sa mga pagsusulit ng pamahalaan, tulad ng mga doktor, abogado, at inhenyero.

Barangay Tax

Maliliit na negosyante, tulad ng mga nagmamay-ari ng sari-sari store, na kumikita ng hindi hihigit sa₧50,000 sa isang taon ang pinapatawan ng barangay tax.

Barangay Clearance

Nagsisilbi itong paghingi ng legal na permiso kung saan kailangang magbayad ang isang indibidwal, host, o kompanya na nais magsagawa ng isang programa o magtayo ng negosyo sa barangay.

Sa dami ng buwis na binabayaran ng mga Pilipino, tila nga isa itong pabigat. Gayunman, kung iisiping mabuti, buwis ang ginagamit na panustos ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Ang buwis ay pondo para sa mga proyekto o programang ikauunlad ng kinabukasan ng mga Pilipino. Kaya imbes na pabigat, magsilbi sana itong instrumento para maipamalas ng bawat isa ang malasakit sa kapuwa at sa bansa.

Sanggunian

  1. National Tax Research Center. “Republic Act No. 10963: Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN). https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2017/12dec/20171219-RA-10963-RRD.pdf. Accessed 29 Disyembre 2020.  
  2. Tomacruz, Sofia. “Fast Facts: Time to pay taxes, what should you know?” Rappler. 29 Marsco 2017. https://www.rappler.com/newsbreak/iq/fast-facts-taxes-philippines. Accessed 29 Disyembre 2020.  
  3. 3.0 3.1 “Tax Information.” Bureau of Internal Revenue, https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information.html. Accessed 29 Disyembre 2020.  

==Pagkilala==

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.