Boholano

From Wikfilipino
Revision as of 13:30, 2 April 2021 by Rclacuata (talk | contribs) (Created page with "Ang '''mga Boholano''' ay isang grupo ng katutubong mga tao o pangkat-etniko na nakatira sa lalawigan ng Bohol sa Visayas sa Pilipinas. Malapit sa wikang [...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang mga Boholano ay isang grupo ng katutubong mga tao o pangkat-etniko na nakatira sa lalawigan ng Bohol sa Visayas sa Pilipinas. Malapit sa wikang Cebuano ang wika ng mga Boholano maliban sa kaunting pagkakaiba sa pagbigkas.

Mga Sanggunian

Peoples of the Philippines: Boholano