Banaag at Sikat

From Wikfilipino
Revision as of 07:51, 29 March 2021 by Mrmagcamit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Banaag at Sikat[1] ay isa sa mga dakilang nobelang Pilipino na isinulat ni Lope K. Santos sa wikang Tagalog noong 1906.[2] Bilang isang aklat na tinaguriang “Bibliya ng mga manggagawang Pilipino,”[2] umiinog ang mga dahon ng nobelang ito sa buhay ni Delfin, sa kaniyang pag-ibig sa isang dalagang anak ng mayamang nagmamay-ari ng lupa, habang tinatalakay din ni Lope K. Santos ang mga paksang panlipunan: ang sosyalismo, kapitalismo, at mga gawain ng mga nagkakaisang samahan ng mga liping manggagawa.[3]

Pagsusuri

Bagaman isang akdang may dalang paglalahad na may kaugnayan sa politika,[4] ang Banaag at Sikat ang kaisa-isang nobelang napabilang sa talaan ng mga “mahahalagang aklat ukol sa panitikang Tagalog” ng manunuring si Teodoro Agoncillo noong 1949. Aayon kay Agoncillo, “may kahinaan subalit ito ang nagpanimula ng pamamaraan sa pagsulat ng nobela.”[5] Dahil dito, masasabing ang akdang ito ni Santos ang “nagbigay-daan para maisulat ang iba pang mga nobelang nasa wikang Tagalog”[5] na may pinagsanib na mga paksang hinggil sa pag-ibig, pangkabuhayan, at sa makatotohanan at gumagalaw na katayuan ng lipunan.[6][7] Bagaman isa ito sa pinakaunang mahabang salaysayin sa Pilipinas na nakaantig ng damdamin ng lipunan, sinasabi na naging pamukaw-kasiglahan din ito ng kilusang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon.[8]

Hindi ito ang pinakaunang nobelang Tagalog[6], sapagkat nalimbag ang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos matapos ang Nena at Neneng (1905), ang itinuturing na pinakaunang nobelang Tagalog na nilimbag bilang isang aklat, na isinulat ni Valeriano Hernandez Peña.[6] Subalit may mas nauna pang nobelang Tagalog, ang Kababalaghan ni P. Brava ni Gabriel Beato Francisco, na lumabas sa paraang hulugan sa mga pahina ng babasahing Kapatid ng Bayan noong 1899.[8]

Ang salin sa Ingles ng pamagat na Banaag at Sikat ay kumakatawan sa katagang “mula sa maagang pagbubukang-liwayway hanggang sa ganap na pagkalat ng liwanag” ng araw (From Early Dawn to Full Light), na nagmula sa isang pagsusuri nina Patricio N. Abinales at Donna J. Amoroso.[9]

Buod

Hinggil sa mga buhay ng magkaibigang Delfin at Felipe ang nobelang Banaag at Sikat ni Lope K. Santos: Si Delfin ay isang sosyalista, samantalang si Felipe ay isang anarkista. Bilang sosyalista, naniniwala at hinahangad ni Delfin na mapalaganap ang kaisipang sosyalismo sa lipunan, kung saan ang mga mamamayan ang may higit na karapatan sa lahat ng mga gawaing pangangalakal, mga pag-aari, at mga pagawaing pambansa. Bagaman isang mahirap na nag-aaral ng abogasya at nagtatrabaho bilang manunulat sa isang pahayagan, matindi ang paniniwala ni Delfin na matatamo lamang ang isang lipunang makamaralita sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, isang pakikibakang hindi nababahiran ng pagdanak ng dugo.[1]

Si Felipe naman–na may adhikaing anarkismo—ay naniniwala sa marahas na pagbuwag sa mga namamayaning kapangyarian at kalupitan ng mga mayayamang nagmamay-ari ng mga lupain. Ibig niyang pawiin ang mga abusadong maykapangyarihan na naghahari sa lipunan. Bagaman anak ng isang mayamang pinuno ng bayan, kinamumuhinan ni Felipe ang mga gawi at karahasan ng kaniyang ama. Mas mamarapatin niyang magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng uri ng mga mamamayan: walang pagkakaiba ang mahihirap at ang mayayaman.[1]

Dahil sa pagkamuhi sa nakagisnang buhay bilang mayaman at anak ng isang marahas na may-salapi, nilisan ni Felipe ang tahanan ng kaniyang ama para mamuhay bilang kaisa ng mga maralita. Iniwan niya ang marangyang pamumuhay upang makasama ang mga karaniwang uri ng mga mamamayan ng lipunan. Nakitira si Felipe sa tahanan ng isang amain sa kumpil sa Maynila. Gayunman, kinamuhian din niya ang amaing si Don Ramon dahil wala itong pinagkaiba sa kaniyang ama: mayaman at malupit sa mga tauhan nito.

Umibig si Felipe kay Tentay, isang babaeng mahirap subalit may dangal. Pinilit si Felipe ng kaniyang ama na magbalik sa kanilang kabahayan sa bayan ng Silangan, ngunit napalayas lamang dahil sa pagtuturo ni Felipe sa mga tauhang magbubukid at utusan sa bahay ng kanilang mga likas na karapatan bilang tao.[1]

May tatlong anak si Don Ramon, na amain ni Felipe, at inibig ni Delfin ang isa sa mga ito. Nang magbunga at magdalang-tao ang anak na si Meni, itinakwil ito ni Don Ramon. Sumama si Meni sa kasintahang si Delfin at namuhay bilang isang mahirap. Dahil sa ginawang ito ni Meni, nilisan ni Don Ramon ang Pilipinas, kasama ang isang tinatangkilik at kinakasamang katulong sa bahay. Napatay si Don Ramon habang nasa New York, kaya binalik ang kaniyang bangkay sa Pilipinas. Si Ruperto, ang dating nawawalang kapatid ni Tentay, ang nagbunyag ng dahilan kung bakit pinaslang si Don Ramon: ang kalupitan nito sa kaniyang mga utusan.[1]

Nagtapos ang nobela sa pagpapaiwan nina Felipe at Delfin sa may puntod ni Don Ramon. Pinag-usapan nila ang kanilang mga adhikain, paniniwala, at paninindigang panlipunan. Nilisan nila ang libingan na sinasalubong ang kadiliman at kalaliman ng gabi.[1]

Mga Sanggunian

Mga talababa

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Santos, Lope K. Banaag at Sikat, Bookmark, Pilipinas, 1988
  2. 2.0 2.1 Talaan ng mga mungkahing pamagat (List of Recommended Titles), nasa wikang Ingles, pcgny.net, Nobyembre 11, 2002
  3. Quindoza-Santiago, Lilia (Dr.) Kalinangang Pilipino noong Kapanahunan ng mga Amerikano (Philippine Culture during the American Period), nasa wikang Ingles, Mga Lathalain Hinggil sa Kalinangan at Sining, Tungkol sa Kalinangan at Sining, ncca.gov.ph, 2002
  4. Rivas, Virgilio. Mga Pamamaraan ng Pagharap sa Panitikan (Literary Approaches), nasa wikang Ingles, Mga Pagmumuni ni Kafka, veraqivas.wordpress.com, Hulyo 27, 2006
  5. 5.0 5.1 Mallari, Luisa J. Ang Talaang-Balangkas ng mga Panitikan sa Timog-Silangang Asya: Mga Panitikan ng Burma, Kambodya, Indonesya, Laos, Malasya, Pilipinas, Taylandya, at Biyetnam (The Canon in Southeast Asian Literatures: Literatures of Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam), David Smyth (patnugot), nasa wikang Ingles, Curzon/Routledge, 2000 ISBN 0700710906
  6. 6.0 6.1 6.2 Nobelang-Tagalog”, filipiniana.net, WikiPilipinas, nasa wikang Ingles, 2007
  7. San Juan, Epifanio. Ang Pagtukso sa Pilipinas: Mga Pagsusuring-Pangkaisipan ng Ugnayang Pampanitikang ng Pilipinas-Estados Unidos (The Philippine Temptation: Dialectics of Philippines-U.S. Literary Relations), nasa wikang Ingles, Palimbagan ng Pamantasang Temple, 1996, pahina 218/may 305 mga pahina, ISBN 156639418X
  8. 8.0 8.1 Herbert, Patricia M. at Anthony Crothers Milner (mga patnugot), “Pilipinas”, Timog-Silang Asya: Mga Wika at Mga Panitikan – Isang Gabay na May-Pagpili (Southeast Asia: Languages and Literatures – A Select Guide), nasa wikang Ingles, Grupo ng Aklatan sa Timog-Silangang Asya, 1989, ISBN 0824812670
  9. Abinales, Patricio N. at Donna J. Amoroso. Katayuan at Lipunan sa Pilipinas (State and Society in the Philippines), Pagsusuri, nasa wikang Ingles, Lanham, New York, Oxford:Palimbagang Rowman at Littlefield, Inc., 2005, pahina 27/xxxiv-may 353 pahina/; at Kalatas ng IAAS/bilang 43, iaas.nl, ISBN 0742510247

Iba pang mga sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.