Anita Amor

From Wikfilipino
Revision as of 05:18, 23 December 2020 by Damarante (talk | contribs) (Created page with "Si '''Anita''' ay isang ''Pilipinang Aktres'' noong dekada 40s. Dugo ng Katipunan ang kanyang unang pelikula na ginawa niya sa ilalim ng bakuran ng Premiere Prod...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Anita ay isang Pilipinang Aktres noong dekada 40s. Dugo ng Katipunan ang kanyang unang pelikula na ginawa niya sa ilalim ng bakuran ng Premiere Production

Kapanganakan

Tahanang Istudyo

Pelikula


Kategorya:Mga artista mula sa Pilipinas

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Anita Amor. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.