Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros

From Wikfilipino
Revision as of 12:31, 22 March 2021 by Mcajulis (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Pagdadalaga ni Maximo Oliveros''' ay isang pelikulang Pilipino na nagwagi sa iba't-ibang parangal sa ibang bansa. ==Petsa== * 2005 ==Mga Tauhan== * Jonathan Lo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros ay isang pelikulang Pilipino na nagwagi sa iba't-ibang parangal sa ibang bansa.

Petsa

  • 2005

Mga Tauhan

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.