Andrés de Urdaneta

From Wikfilipino
Revision as of 11:44, 9 April 2021 by Rclacuata (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Andrés de Urdaneta (Ordizia, Espanya, 30 Nobyembre 1498 - 3 Hunyo 1568, Lungsod ng Mehiko) ay isang Kastilang prayle at nabigador na nakaisip na pasilangang daan ng paglalayag sa kahabaan ng Pasipiko mula sa Pilipinas patungong Acapulco, Mehiko (Bagong Espanya). Nakilala ang daang ito bilang "ruta ni Urdaneta." Isa siyang paring Agustino at kapitan-sa-paglalayag na nakasama ni Miguel López de Legazpi sa ekspedisyon patungong Pilipinas noong 1564.[1]

Sanggunian

  1. Karnow, Stanley (1989). "Andrés de Urdaneta". "In Our Image, America's Empire in the Philippines", Random House, Inc., New York, ISBN 0345328167.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Andrés de Urdaneta. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.