Agawang-buko

From Wikfilipino
Revision as of 09:32, 22 March 2021 by Mcajulis (talk | contribs) (Created page with "Ang '''agawang buko''' o '''agawan ng buko''' ay isang uri ng palaro na isinasagawa tuwing may handaan o kasiyahang pambata. Ginagamitan ito ng hindi-nababalatang bunga ng pu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang agawang buko o agawan ng buko ay isang uri ng palaro na isinasagawa tuwing may handaan o kasiyahang pambata. Ginagamitan ito ng hindi-nababalatang bunga ng puno ng buko. Nag-uunahan sa pag-agaw ng nag-iisang buko ang mga kasali sa paligsahang ito.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Agawang-buko. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.