San Agustin

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Si San Agustin ay isa sa mga kilalang tagapangaral ng Kristiyanismo noong mga maaagang panahon ng Kristiyanong pananampalataya. Marami siyang mga sulatin at pangaral na hanggang ngayon ay tumutulong sa mga Kristiyano sa mundo na mas maintindihan ang kanilang paniniwala. Ang kanyang ibinuong monasteryong Agustinian ay isa rin sa mga pangunahing kilusan ng mga kaparian. Siya ay na-canonize bilang santo noong 1303, at ang kanyang araw ng kapistahan ay Agosto 28. Siya ay kinikilala ng mga Katoliko bilang patron ng mga tagapangaral ng Salita ng Diyos, pati na rin ng karamdaman sa mata (“sore eyes”).

Mga nilalaman

[baguhin] Kabataan

Si San Agustin ay ipinanganak noong August 28 ,354 AD sa Aprika. Ang kanyang ama ay isang Romanong opisyal at pagano na nagngangalang Patricius, habang ang kanyang ina naman ay isang Kristiyanong babaeng nagngangalang Monica. Ang kanyang inang si Monica ay kilala ring Santa sa ngayon.

Sa kanyang kabataan ay naging malawak ang pag-aaral ni Agustin. Siya ay naging edukado sa pilosopiya, panitikang Latino at retoriko. Siya rin ay naging maalam sa mga ritwal at paniniwala ng mga pagano.

Noong umpisa, nagpadala sa masasamang impluwensiya sa kanyang kapaligiran si Agustin. Napasama siya sa mga tinatawag noong panahong iyon na mga hooligan, o mga masasamang impluwensiya. Dulot dito at pati na rin dahil sa laganap na paganong paniniwala at kultura sa mga panahong iyon, natuto si Agustin na malulong sa mga iba’t-ibang bisyo, katulad ng pagkakaroon ng relasyong sekswal sa mga babaeng hindi niya asawa. Nagkaroon siya ng 13-taong relasyon sa isang babaeng taga Carthage na si Melenia. Nagbunga ang kanilang relasyon sa isang anak na lalaki na nagngangalang Adeodatus, na ipinanganak noong si Agustin ay 18 taong gulang.

[baguhin] Ang Kanyang Propesyon

Noong simula, ang kanyang paniniwalang ispiritwal at moral ay nahahaluan ng paganismo na laganap noong mga panahong iyon. Noong siya ay may edad na 19, naimpluwensiyahan siya ng sulatin ni Cicero na nagngangalang “Hortensius,” na siyang nagmulat sa kanya sa mga katanungan at gawaing pilosopikal. Naging maimpluwensiya rin sa kanya ang Manichaeism, na isang paniniwalang nagsasabi na ang katawan ng tao ay sentro ng digmaan sa pagitan ng kabutihan (ang kaluluwa) at kasamaan (ang katawan). Nang lumaon ay tinalikuran niya ang Manichaeism at bumalik siya sa pilosopiya at sa pagiging skeptiko ng mga relihiyon.

Ang kanyang tinahak na daan patungo sa Kristiyanismo ay nagsimula noong taong 386 AD kung kailan siya ay 32 taong gulang. Ang transpormasyon ay nangyari noong nabasa niya ang kwento ng buhay ni San Antonio ng Disyerto. Sa mga panahong ito ay kadaraan lamang ni Agustin sa personal na mga suliranin: nakipaghiwalay na siya sa ina ng kanyang anak na si Adeodato, at hindi rin niya itinuloy ang itinakda para sa kanyang pagpapakasal sa ibang babae. Noong nabasa niya ang nasabing sulatin, nagkaroon ng dramatikong pagbabago si Agustin: naisipan niyang iwanan ang kanyang propesyon, maging pari, at maging isang ganap na Kristiyano.

Ayon sa kanyang sulatin na “Confessions” (o Pangungumpisal,) nagkaroon ng panahon na nakaranas si Agustin ng sobrang pagdadalamhati at umupo siya sa ilalim ng isang puno ng igos (“fig tree”). Sa gitna ng kanyang kalungkutan ay biglang may narinig siyang batang nagsasabing, “Basahin mo” (“Take up and read”). Nahimok siya na basahin ang mga sulatin ni San Pablo sa Bibliya, partikular ang sulat para sa mga Romano. Dahil dito ay napagdesisyunan niyang talikuran ang kanyang mga masasamang gawain at maling paniniwala, at lubusang tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay.

Naisipan ni Agustin na bumalik sa kanyang inang si Monica sa Aprika, subalit nang pauwi si Agustin ay namatay si Monica. Hindi nagtagal ay pumanaw rin ang kanyang anak na si Adeodato.


[baguhin] Buhay Bilang Pari

Noong taong 391, noong siya ay 37 taong gulang, na-ordinahan sa pagkapari si Agustin sa lugar na tinatawag na Hippo Regius, na siyang bahagi ng bansang Algeria sa ngayon. Nagtayo siya ng monasteryo sa dating bahay ng kanyang pamilya. Naging kilalang-kilala siyang tagapamalita ng Salita ng Diyos sa rehiyong ito, at nang lumaon ay inatasan siyang maging Obispo ng Hippo. Inilaan niya ang kanyang buong buhay sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo, pagsusulat tungkol sa kanyang mga karanasan tungo sa Kristiyanismo at tungkol sa Diyos, at pangangaral ng Bibliya.

[baguhin] Ang Kanyang mga Gawa

Ang ilan sa mga kilalang sulatin ni Agustin ay ang “Confessions”; “De Civitate Dei” (o “Sa Lungsod ng Diyos”); “On Trinity” at “On Faith, Hope and Love” (o “Sa Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig”). Marami rin siyang naging sulatin na laban sa paniniwalang Manichaenism.

[baguhin] Ang Kanyang Kamatayan

Sa edad na 76, nakaratay si Agustin dahil sa isang karamdaman. Ito rin ay panahon na parating ang tribo ng mga Vandals upang atakihin ang Hippo. Ang mga huling araw ni Agustin ay inilaan niya sa pagdarasal at pagbabasa ng mga Salmo. Noong namatay si Agustin noong Agosto 28. 430, tuluyang inatake at sinunog ng mga Vandal ang Hippo, subalit hindi nila ginalaw ang silid-aklatan at katedral ni Agustin.

[baguhin] Sanggunian

Christian Classics Ethereal Library , “Biography of St. Augustine” http://www.ccel.org/a/augustine/ Internet Encyclopedia of Philosophy, “Augustine” http://www.iep.utm.edu/augustin/ Life of St. Augustine http://www.allaboutphilosophy.org/life-of-st-augustine.htm Stanford Encyclopedia of Philosophy, Saint Augustine, http://plato.stanford.edu/entries/augustine/ Religion Facts, http://www.religionfacts.com/christianity/people/augustine.htm


[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.