Saligang Batas 1987

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ito ang kasalukuyang tinutupad na Saligang Batas na nalikha nang dating pangulo ng Pilipinas na si Corazon Aquino bilang pangulo noong 1986. Binuo niya ang isang komisyon upang ibalangkas ang bagong saligang batas para sa biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.


[baguhin] Pangkalahatang Patakaran ng Saligang Batas 1987

 • Artikulo I Pangbansang Teritoryo
 • Artikulo II: Pagpapahayag ng mga Simulain at mga Patakaran sa Estado*
 • Artikulo III: Katipunan ng mga Karapatan*
 • Artikulo V: Karapatang Bumoto*
 • Artikulo VI: Kagawarang Tagapagbatas*
 • Artikulo VII: Kagawarang Tagapagpaganap*
 • Artikulo
 • Artikulo X: Pamahalaang Lokal*
 • Artikulo XI: Kapanagutan ng mga Pinunong Pambayan*
 • Artikulo XII: Pambansang Ekonomiya at Patrimonyo*
 • Artikulo XIII: Katarungang Panlipunan at mga Karapatang Pantao*
 • Artikulo XIV: Edukasyon,Agham at Teknolohiya*
 • Artikulo XV: Pamilya*
 • Artikulo XVI: Mga Tadhanang Pangkalahatan*
 • Artikulo XVII: Susog o mga Pagbabago*
 • Artikulo XVIII: Mga Tadhanang Pansamantala*

[baguhin] Mga Mahahalagang Balangkas sa Saligang Batas 1987

1. Ang Pilipinas ay isang Estadong Republikano at Demokratiko.

2.Ang ganap na kapangyarihan ay nasa sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

3.Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa at tinatangap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal.

4.Dapat sundin ng Pilipinas ang isang malayang patakarang panlabas.

5.Ang awtoridad na sibilyan ay nangingibabaw sa militar.

6.Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ang simbahan at ng Estado.

7.Dapat itaguyod ng Estadoang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng mga pambansang pagpapaunlad.

8.Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat Tao.

9.Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at ang karapatang mabuhay nang nasa sinapupunan pa.


[baguhin] Sanggunian

Pilipinas:Bansang Papaunlad (6 SEMP)