Pangangatwiran

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang pangangatwiran o pangatwiranan (Ingles: justification, may kaugnayan sa justify) ay ang pagbibigay ng dahilan, kadahilanan o katwiran sa isang bagay o nagawang kilos o galaw.<ref name=Gaboy>{{

 1. if:Gaboy, Luciano L.
 |{{#if:
  |[[{{{authorlink}}}|{{
  #if: 
   |{{{last}}}{{#if:|, {{{first}}}}}
   |Gaboy, Luciano L.
  }}]]
  |{{#if: 
   |{{{last}}}{{#if:|, {{{first}}}}}
   |Gaboy, Luciano L.{{#if:
    |
    |
    }}
  }}
 }}{{
 #if:
  |; {{{coauthors}}}
 }}{{
 #if:
  | ().
  |{{#if:
   |{{#if:
    | ({{{month}}} {{{year}}}).
    | ({{{year}}}).
   }}
  }}
 }}

}} {{

 1. if:
 |"[{{{url}}} Justification, justify]".
 |{{
 #if:Justification, justify
  |"Justification, justify".
 }}

}}{{

 1. if:Gabby's Dictionary, Praktikal na Talahuluganang Ingles-Filipino ni Gabby/Gabby's Practical English-Filipino Dictionary, GabbyDictionary.com
 | Gabby's Dictionary, Praktikal na Talahuluganang Ingles-Filipino ni Gabby/Gabby's Practical English-Filipino Dictionary, GabbyDictionary.com

}}{{

 1. if:
 | ({{{edition}}})

}}{{

 1. if:
 | {{{volume}}}

}}.{{

 1. if:Gaboy, Luciano L.
 | 
 |{{
 #if:
  | ().
  |{{#if:
   |{{#if:
    | ({{{month}}} {{{year}}}).
    | ({{{year}}}).
   }}
  }}
 }}

}}{{

 1. if:
 | Ed. {{{editor}}}.

}}{{

 1. if:|{{
 #if:
  | {{{location}}}:
 }} {{{publisher}}}.

}}{{

 1. if:
 | {{{pages}}}.

}}{{

 1. if:
 | DOI:{{{doi}}}.

}}{{

 1. if:
 | {{{id}}}.

}}{{

 #if: | ISBN {{{isbn}}}.

}}{{

 #if: | OCLC {{{oclc}}}.

}}{{

 1. if:
 | Retrieved on [[{{{accessdate}}}]].
 |{{
 #if:|{{
  #if:
   | Retrieved on {{{accessmonth}}} {{{accessyear}}}.
   | Retrieved on {{{accessyear}}}.
  }}
 }}

}}{{

 1. if:
  |  “{{{quote}}}”

}} </ref>. Katumbas ito ng mga salitang mangailangan, absuweltuhin, alisan ng sisi, pagpapakitang angkop o karapatdapat, rason, resa-resa, pagmamatuwid, batayan, puno't-dulo, sandigan, pamatagan (Ingles: basis o basehan).<ref name=Gaboy/>

Sa pananampalataya, katulad ng sa Hudaismo, Kristiyanismo, at Katolisismo, ito ang pagliligtas mula sa kasalanang nagawa sa Diyos.<ref name=Gaboy/> Ito ang paggawang tama o matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos. Ito ang pagsasabing hindi magiging laban sa isang tao ang kanyang naging mga kasalanan. Naging makatwiran o matuwid ang mga tagasunod ni Hesus sapagkat namatay at muling nabuhay si Hesus para sa kanila.<ref name=Biblia6>{{

 1. if:The Committee on Bible Translation
 |{{#if:
  |[[{{{authorlink}}}|{{
  #if: 
   |{{{last}}}{{#if:|, {{{first}}}}}
   |The Committee on Bible Translation
  }}]]
  |{{#if: 
   |{{{last}}}{{#if:|, {{{first}}}}}
   |The Committee on Bible Translation{{#if:
    |
    |
    }}
  }}
 }}{{
 #if:
  |; {{{coauthors}}}
 }}{{
 #if:1984
  | (1984).
  |{{#if:
   |{{#if:
    | ({{{month}}} {{{year}}}).
    | ({{{year}}}).
   }}
  }}
 }}

}} {{

 1. if:
 |"[{{{url}}} Justify]".
 |{{
 #if:Justify
  |"Justify".
 }}

}}{{

 1. if:The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV)
 | The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV)

}}{{

 1. if:
 | ({{{edition}}})

}}{{

 1. if:
 | {{{volume}}}

}}.{{

 1. if:The Committee on Bible Translation
 | 
 |{{
 #if:1984
  | (1984).
  |{{#if:
   |{{#if:
    | ({{{month}}} {{{year}}}).
    | ({{{year}}}).
   }}
  }}
 }}

}}{{

 1. if:
 | Ed. {{{editor}}}.

}}{{

 1. if:International Bible Society, Colorado, USA|{{
 #if:
  | {{{location}}}:
 }} International Bible Society, Colorado, USA.

}}{{

 1. if:
 | {{{pages}}}.

}}{{

 1. if:
 | DOI:{{{doi}}}.

}}{{

 1. if:
 | {{{id}}}.

}}{{

 #if: | ISBN {{{isbn}}}.

}}{{

 #if: | OCLC {{{oclc}}}.

}}{{

 1. if:
 | Retrieved on [[{{{accessdate}}}]].
 |{{
 #if:|{{
  #if:
   | Retrieved on {{{accessmonth}}} {{{accessyear}}}.
   | Retrieved on {{{accessyear}}}.
  }}
 }}

}}{{

 1. if:
  |  “{{{quote}}}”

}} , Dictionary/Concordance, pahina B6.</ref>

Sa iba pang kahulugan ng Ingles na justification, kaugnay ng pagsusulat o paglilimbag, ang hustipikasyon (hindi na gamit o angkop ang mga salitang pangangatwiran o pangatwiranan) ay ang pag-aayos (o paghahanay) ang mga nakasulat na mga salita sa isang hanay upang maging maayos at magandang tingnan ang haba ng mga puwang sa pagitan ng mga ito. Halimbawa ng huling ibig sabihan ang tinatawag sa Ingles na pag-right-justify o ang pagpapantay-pantay ng hanay ng mga dulo ng mga salitang naisulat o naimakinilya sa kanang panig ng papel o kaya ng nasa panooran o iskrin ng kompyuter (computer screen).<ref name=Gaboy/> Ito ang paghahanay o pagpapantay papunta sa kanang bahagi.

[baguhin] Sanggunian

<references />

[baguhin] Pagkilala

May kamalian sa paglikha ng kagyat (''thumbnail''): Hindi nasagip ang kagyat sa kapupuntahan
Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Pangangatwiran. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.