Mga pangyayari sa Pilipinas (panahon ng Amerikano)

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ito ay isang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Naririto sa pahinang ito ang mga kaganapan sa panahon ng mga Amerikano.

[baguhin] Panahon ng mga Amerikano

Petsa / Panahon
Pangyayari
Hulyo 1, 1898 Pagkubkob ng Baler - Ang Pagkubkob ng Baler ay nagsimula na isang pagbabaka sa pagitan ng mga puwersang Pilipino at Amerikano sa bayan ng Baler na ipagtanggol agad na lumaban sa mga puwersang Kastila sa pamumuno ni tenyente Juan Alonso Zayas sa panahon ng Himagsikang Pilipino at Digmaang Kastila-Amerikano.
Hunyo 15, 1898 Ang mga Anting Imperyong kasunduan ng mag anyo sa labanan ng Estados Unidos na pagdugtong ng Pilipinas at iba't ibang nauukol sa pulo ng malawak, banggitin ng isang pagbabago ng matwid, mga matipid, nauukol sa mabuti at matuwid na kaugalian at mga tagataguyod ng mapanlahing idelohiyang katuwiran.
Hulyo 25, - Agosto 13, 1898 Ikalawang Labanan sa Maynila - Ang nakaraan ng labanan sa Digmaang Kastila-Amerikano: ang mga tropang Pilipino at Amerikano na huling pagkatalo ng mga tropang Kastila sa Ikalawang Labanan sa Maynila.
Agosto 13, 1898 Idinaos ng Amerika at Espanya ang lihim na kasunduang Pakuwaring Labanan ng Maynila upang sundin ang kodigo ng karangahan bago ang pagsuko ng Espanya.
Agosto 12, 1898 Ang huling pagtatapos ng pagpapahinga ng labanan sa pamamagitan ng kasunduan ng Digmaang Kastila-Amerikano.
Agosto 14, 1898 Itinatag ng mga Amerikano ang Pamahalaang militar sa Pilipinas at itinalaga bilang Gobernador-Militar si heneral Wesley Merritt.
Agosto 14, 1898 Ang nagpadala ng Estados Unidos ay mahigit sa 10,000 mga tropa sa paggamit na ang Pilipinas.
Setyembre 15, 1898 Ang kapulungan ng Pilipinas na pagtibayin ng konstitusyon ng Malolos, ang matatag ng Repuplika ng Pilipinas bilang isa sa malayang kalagayan.
Oktubre 1, 1898 Ang nagsimula ng kumperensya ng kapayapaan sa Paris - sina dating pangulong William McKinley ng Estados Unidos na magturo sa Araw ni William magtungo na walang karugtong ng kalahatan ang Pilipinas, ay nasa Luzon, Guam at Puerto Rico.
Oktubre 24, 1898 Si McKinley na umuwi sa isang desisyon na sa loob ng panahon na ang gabi. siya ay pagkagising at matanggap na isang sagot mula sa maykapal - nandiyan noon ay "walang anomang bagay sa kaliwa para sa atin sa gawing manapa sa suminggab sa kanilang lahat, sa pagturo na ang mga Pilipino, at ibangon at ang maging alagad ni kristo sa kanila. at sa kanila na ako'y nagpunta sa banig, at sa kanilang na ako'y nagpunta sa pagtulog, at sa pagingay sa pagtulog,"
Oktubre 28, 1898 Si McKinley ay pahatid na bagong tagubilin sa pagkakinatawan sa Paris: "ang pagpapabaya o pagpaparaya o paglilipat sa iba ng tinatangkilik na maging kailangan na ang kalahatan ng kapuluan o wala.
Disyembre 10, 1898 Nilagdaan ang Tratado ng Paris, ang tratadong pangkapayapaang tumatapos sa Digmaang Kastila-Amerikano. ipinakaloob ng Espanya at Estados Unidos; ang pagbayad ng Estados Unidos ay mahigit sa 20 Milyong Dolyar para sa pagtataglay na ang Pilipinas, Puerto Rico at Guam.
Disyembre 21, 1898 Idineklara ni pangulong William McKinley ng Amerika ang "may kabutihang-loob na asimilasyon" ng Pilipinas.
Enero 23, 1899 Ang huling pinasinayaan ng Unang Republika ng Pilipinas.
Pebrero 4, 1899 Simula na ang Digmaang Pilipino-Amerikano.
Pebrero 4, 1899 Sumiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano nang paputukan at mapatay sa kalihim ni William Grayson ang isang kawal Pilipino na tumatawid sa Tulay ng San Jose Del Monte.
Pebrero 4, 1899 Ikatlong Labanan sa Maynila - Ang nagsimula ng Digmaang Pilipino-Amerikano para sa Labanan sa Maynila sa pamumuno ni heneral Emilio Aguinaldo para sa mga hukbong Pilipino sa mga Amerikano na ating sagupaan sa pamumuno ni Gobernador-Militar Elwell Stephen Otis.
Pebrero 5, 1899 Ikatlong Labanan sa Maynila - Ang panguna at malaking labanan sa Digmaang Pilipino-Amerikano: ang Labanan sa Maynila; ang mga Amerikano ay maghatid ng pagkatalo ng hukbong Pilipino sa labas ng Maynila.
Marso 31, 1899 Ang mga pwersang Amerikano ay nabihag sa Malolos, kapitoryo ng mga Republikang Pilipinas sa Luzon, ang pagmaneho sa labas ni Aguinaldo at kaniyang pamahalaan.
Abril 9, - Abril 10, 1899 Labanan sa Santa Cruz - Si heneral Henry W. Lawton ng Estados Unidos ay nabihag ng mga kutang Pilipino ng Santa Cruz at magtumba sa loob ng lalawigan ng Laguna sa Luzon.
Abril 11, 1899 Labanan sa Pagsanjan - Ang marahas ng pagtumudla ng mga Amerikano na paglalaban ng mga Pilipino sa labas ng Pagsanjan, amg magtagumpay nasa magmanehong kanila sa labas, Ang mga tropa ni heneral Lawton ay pagkuha sa Pagsanjan nasa ikalawang pagkilos ng mga kampanya sa Laguna.
Abril 12, 1899 Labanan sa Paete - Ang mga pwersa ni heneral Lawton na isalat ng mga Pilipino ay magharang pagsuko sa Paete sa tukod ng labanan. Ang pagkuha sa Paete sa mga Amerikano, Pagkaraan ng pagkilos sa kampanya ng Laguna.
Abril 23, 1899 Labanan sa Quingua - si heneral Gregorio Del Pilar ay pagtigil ng mga manunuklas na kabalyerya o mga kawal na nagsisipanggabayo ng mga Amerikano sa Luzon, subalit ay noong pagkadaig ay pagkatapos na isang kanyong bombardeohin at mga hukbong lakad ng lapag ng Paglusob.
Hunyo 2, 1899 Pagkubkob ng Baler - Ang pagurong sulong sa pagtataas ng pagkubkob ng mga sundalong Kastila sa bayan ng Baler hanggang matapos ng Pagkubkob sa Baler ang halos na mahigit sa 14 ang namatay, nasugatan at magtaanan at pati ng mga tropang Pilipino at Amerikano hanggang nagsimula ng Digmaang Pilipino Amerikano.
Hunyo 5, 1899 Si heneral Antonio Luna na pumatay na tao sa mga kalakihan ni Pangulong Aguinaldo.
Hunyo 5, 1899 Pataksi ng pinatay si heneral Antonio Luna, ang pinakamahusay na heneral ng Digmaang Pilipino-Amerikano, ang tanod ni pangulong Aguinaldo ang punatay sa kanya sa Cabanatuan.
Hunyo 13, 1899 Labanan sa Tulay ng Zapote - sa Luzon, ang mga pwersang Amerikano si Lawton na pagkadaig sa isang malaking pwersang Pilipino sa ilalim ni heneral Maximo Hizon, at ang magparusa ng matinding pangyayari sa ibabaw na ang kaaway sa ikalawang malaking labanan sa Digmaang Pilipino-Amerikano.
Nobyembre 11, 1899 Labanan sa San Jacinto - Si heneral Loyd Wheaton ang pagmaneho ng mga Pilipino sa labas ng San Jacinto, Pangasinan. sa Luzon.
Disyembre 2, 1899 Labanan sa Pasong Tirad - Napatay sa labanan si heneral Gregorio Del Pilar, ang mga pinakabatang heneral ng Digmaang Pilipino-Amerikano, habang pinipigil ng pagtugis ng mga Amerikano kay Aguinaldo sa Pasong Tirad.
Disyembre 2, 1899 Labanan sa Pasong Tirad - sa Luzon, mahigit sa 60 mga makabayang Pilipino sa ilalim ni heneral Gregorio Del Pilar ang labanan na pagmalayo na isang paglusob ng mga hukbong lakad ng Estados Unidos mahigit sa 500 para sa limang (5) Oras, bago magmalapitlapit ang lahat ng mga Pilipino ay namatay, pati si Del Pilar bago siyang namatay sa laban.
Disyembre 19, 1899 Labanan sa Paye - Sa Luzon, Si heneral Licerio Geronimo na pagkadaig na isang sanggayong bilang ng mga kawal ng mga Amerikano sa ilalim ni heneral Lawton, sa aling ng pagpatay si heneral Lawton, at ipagpatuloy ng muting tagumpay ng mga hukbong Pilipino si heneral Geronimo.
Abril 7, 1900 Labanan sa Cagayan de Misamis - Ang nagsimula ng Labanan sa Cagayan de Misamis ay lumaban agad sa Mindanao. Ang mga Pilipino ay nasa ilalim ng pag utos na si koronel Nicolas Capistrano, na muntik na silang pagkatalo ng hukbong Pilipino na bilang na mahigit sa 200 namatay sa pagkilos at ang nagwagi ng mga Amerikano hanggang matapos sa laban.
Abril 15, - Abril 19, 1900 Paglusob sa Catubig - Ang mga gerilyang Pilipino na akayin nasa pamamagitan kay Domingo Rebadulla na lumunsad na isang manggulat ng paglusob na lumaban sa isang pulutong ng kawal na talaan sa labanan ng mga sundalong Amerikano, at, pagkatapos ng isang apat na araw ng paglusob, ang mga dahas sa kanilang patungo ng lisanin ng bayan ng Catubig sa Samar.
Mayo, 1900 Si Heneral Arthur MacArthur, Jr. ay pinalitan kay Heneral Elwell Stephen Otis bilang Gobernador Militar (Hanggang Hulyo, 1901), at si William Howard Taft na parating ay bilang Gobernador Sibil ng "Sa Aming na Unting Kayumanggi ng Magkapatid" (Gobernador Heneral ng Pilipinas) (Hanggang 1904)
Hunyo, 1900 Si Heneral Arthur MacArthur, Jr. na ihayag ng 90 na araw sa kapatawaran at pag alak ng 30 Piso na magnakaw ng mga baril. Ang kapatawaran ng magpyansa "Ang ganap ng pakundangan para sa panahong lumipas at kalayaan para sa panahong darating". ang kinalabasan ng mga kapatawaran ay huwag gumanap ng sinalita. ito ay maghinala iyon sa maraming mga katutubo ay pagsuko na mapagsamantala na tapusin ng kagandahang loob para sa paglipas ng mga sandata.Padron:Ref
Hunyo 4, 1900 Labanan sa Burol ng Makahambus - Sa Makahambus na bangin sa Cagayan De Misamis, Hilangang Mindanao (Araw ng Kasalukuyan Cagayan De Oro), Ang mga Pilipino na pagkasupil na isang hukbong rehimyenyo ng mga Amerikano na isang magparusa na matinding pangyayari, Subalit ng pagkuha na kulang kaysa limang (5) na pangyayari ng kanilang bayan.
Setyembre 13, 1900 Labanan sa Pulang Lupa - Sa Makahambus, Ang mga Pilipinong panananggalang labanan nasa ilalim ni Koronel Maximo Abad ang pag abang na mahigit sa 55 mga sundalong Amerikano, ang napatay, ang nasugatan, o nadakip lahat sa kanila.
Setyembre 17, 1900 Labanan sa Mabitac - Sa Labanan sa Mabitac ang mga pwersang Pilipino sa labas ng at daanan ng manuberong mga pwersang Amerikano sa Luzon.
Nobyembre 2, 1900 Si William McKinley ay pagkatalo ng Demokratsya na si William Jennings Bryan sa makapangulo sa eleksyon. si Bryan ay noon ng naghapi nasa tabi ni Aguinaldo ay nasa pumirma ng Partido Demokratsya. si Albert Beveridge, ang bagong nag aaral bilang senador ng Indiana, sa loob ng panahon ng kampanya ay bilang "Ginitong Mananalumpati" ng republikang imperyalismo, ang pagkatalo kay senador George Frisbie Hoar, ay ginamit sa pamamagitan ng paglalakay sa Pilipinas patungo sa sakdal ng deretsahang karunungan ng mga digmaan, ay sa labas ng magtangan na isang gintong tipak mula ang pulo sa siyang patunayan na nauukol sa kapangyarihang yaman: Ako ay noong pumariyan.
Marso, 1901 Masaker sa Lonoy - Sa isang kabaligtaran ng pag abang, Ang mga hukbong lakad ng Estados Unidos na maglunsad sa isang manggulat ng paglusob ng mga katutubong Boholano at namatay pasado na mahigit sa 400.
Marso 23, 1901 Nabihag si Pangulong Aguinaldo sa Palanan, Isabela ni koronel Frederick Funston sa tulong ng ilang taga-Macabebe at dalawang dating opisyal ng hukbong Pilipino.
Marso 23, 1901 Si heneral Frederick Funston ay karapatan ng nabihag kay Emilio Aguinaldo sa kanyang kampo ng Palanan sa Palanan, Isabela sa pamamagitan na ang pagtulong ng manunuklas na taga-Macabebe - Si Emilio Aguinaldo na manunumpa ng pagtatapat sa Estados Unidos at humingi sa kanyang manununod ng pagsuko, Subalit ang paglaban na marahas na bangkay.
Mayo 27, 1901 Ang unang Korte Suprema na pamamahala ay sa kasong Nauukol sa Pulo. Ang Korte Suprema na pagmahari ng iyong tutuldok ay ayon sa pagkakatag at iyon sa karapatan na ayon sa pagkakatag ng Estados Unidos na pangangailangan na hindi na magpahid tungo sa mga nauukol sa isang lupang sakop o lupang bagong pinananahanan ng mga mamamayan.
Setyembre 28, 1901 Masaker sa Balangiga - Nilusob at nilipol ng halos 180 Pilipino tulad ng Itak, Bolo at Kusilyo, na nasasandatahan ng Tabak ang mga kawal Amerikano sa Balangiga. gumanti ang mga Amerikano sa pagsunog sa buong bayan. ang insidente ay kilala bilang Masaker sa Balangiga.
Setyembre 28, 1901 Masaker sa Balangiga - Ang pasado na mahigit sa 500 mga Amerikano ay napatay sa isang humabat sa Samar na ang karamihan sa masamang pagkakataon na walang puri sa digmaan. si heneral Jake "Howling Wilderness" Smith ay nag- utos ng pag ganti laban sa sanggunian sa kautusan ng populasyon ang Samar.
Disyembre 7, 1901 Si heneral J. Franklin Bell ay nagsimula ng Himpilan ng Pagpapagitna sa palakad ng pamahalaan sa Batangas sa Luzon - Ang lahat ng bagay ng "Paghanay ng Pagpatay" na noon ng maghanay sa pagwasak na nauukol sa tao, Balunbalunan, Ang nauukol sa sariling buhay na alagahan, Ang mga bahay, at mga bangka. Ang isang kagaya ng palakad ng pamahalaan na mayroon ng pinag simula sa pulo ng Marinduque Ang ilan bago mag buwan. Ang mga Anti-Imperyalista ng mga Amerikano na higpitan ng makipagmatwiranan ganito ang palakad ng pamahalaan ay magkahambing na magtungo sa Rekonsentradong Palakad na heneral ng Kastila na si Valeriano Weyler sa Cuba at mga heneral na Britanya na si Horatio Kitchener sa Ikalawang Digmaang Boer sa Timog Aprika.Padron:Ref
Mula 1902 Labanan sa Siranaya - Ang Labanan sa Siranaya ay isang pagbabaka na lumaban sa pagitan ng mga Katipunan at ang Estados Unidos, samantala'y tinalo agad ng mga Katipunero na silang ipagtatanggol mula sa bayan at ang napanalo agad ng mga Amerikano mula sa sagupaan.
Mula 1902 Labanan sa Ilog Malalag - Ang Labanan sa Ilog Malalag ay isang makipagbaka ng lumaban sa pag akay ng mga Katipunero pati ang Estados Unidos at ang Merkenaryong Maori. Samantala'y natalo agad ng mga Katipunero sa pagkilos at pati ng magtagumpay ng mga Amerikano hanggang pagkaraan ng sagupaan.
Enero 31, 1902 Ang nagsimula ng Lupong Manirahan o Louge Committee sina Senador George Frisbie Hoar ang manulak ng pagsisiyasat ng Kongresyonal sa loob ng magtaguyod sa pakikidigma Sa pamamagitan na ang nakatayo ng Lupon sa Pilipinas o Committee on the Philippines sa pamumuno kay senador Henry Cabot Louge. sa pagsalaysay maging ng mga sundalong Amerikano na larawan ng kinabihasnan ng kalupitan, ang pahirapan.
Pebrero 17, 1902 Si heneral Vicente Lukban na nabihag sa Samar at nadakip ng mga hukbong Amerikano. na ipagpatuloy ng paglaban nasa loob ng Samar.
Marso 2, 1902 Ang lumigaw na nauukol sa kawal o hukbo na komandante na nauukol sa dagat ng Estados Unidos na si Littleton Walter na nagsimula para sa pagsasagawa ng Enero ng 11 mapanghimagsik na tanod sa pinto sa Samar. Ang hukuman ng pagboboto na 11-2 para sa absuwelto
Abril, 1902 Sumuko kay heneral Miguel Malvar ay nadakip ng mga Amerikano sa Luzon, sumunod sa tabi na mahigit sa 3,000 mga kanyang kalakihan. Ang katapusan ng mga Pilipinong heneral patungo sa huling pagsuko sa digmaan.
Mayo, 1902 Ang Hukuman ng nauukol sa kawal o hukbo ng Estados Unidos na si heneral Jacob H. Smith para sa utusang pagpatay na lahat ng kalakihan pasado ng 10 taong gulang sa Samar; Mga Humikayat; Mga hindi nasusulat; Mga pangusapan; Ang mga nagpadala na huling pagbabalik sa Estados Unidos; Ang umurong galing sa paglilingkod.
Hunyo 28, 1902 Ang Lupong Manirahan na magpaliban sa labas ng pagkuha kahit sino ng pagkilos.
Hulyo 4, 1902 Si Pangulong Theodore Roosevelt ang magpahayag na ang digmaan sa katapusan.
Mula 1903 Ang huling ipagpatuloy sa mga mandirigmang gerilya.
Mula 1903 Pagmartsa ng mga Wood Malapit sa Lawa Lanao - Ang Pagmartsa ng mga Wood Malapit sa Lawa Lanao ay isang lumaban sa pagitan ang Pilipinas at ang Estados Unidos.
Mayo 4, 1903 Labanan sa Taraca - Ang nagsimula ng Labanan sa Taraca ay lumaban sa gitna ng mga Mamamayan ng Moro ng Jolo at ang Estados Unidos.
Oktubre, 1903 Pag Aalsa ng Hassan - Ang Pag Aalsa ng Hassan ay isang panghihimagsik sa gitna ng Mamamayang Moro ng Jolo. Ang pangsarili ng mga Wood ng pangunahan ang hukbong panlalawigan sa lagay ng maglapag ang Pag Aalsa ng Hassan, ay pang ilan na mag akay sa mga karamihan ng makapangyarihan ng Datu sa pulo ng Jolo.
Nobyembre, 1903 Pag Aalsa ng Hassan - Matapos ang nakipaglaban sa Pag Aalsa ng Hassan.
Disyembre 23, 1903 Si William Howard Taft, ay bilang Gobernador Heneral ng Pilipinas na mangalakal sa pamamagitan ni Papa Leo XIII. Ang Pagbilihin ng Estados Unidos sa mga Pilipinong Dominikanong prayle na paglumunsad para sa 7.2 Milyong Dolyar at magtungo sa rematado ng mga Pilipino, halos lahat sa paglagalagin ng mga lalaking may ari ng otel o panuluyang bahay.
Mula 1904 Ang huling ipagpatuloy sa mga mandirigmang gerilya.
Disyembre 12, 1904 Labanan sa Ilog Dolores - Sa Samar ang mga tagatuklas ng mga Konstabularyong Pilipino at Estados Unidos ang pag abang sa pamamagitan na mahigit sa 1,000 mga Pulajan at malapit sa lahat na namatay.
Mula 1906 Ang huling ipagpatuloy sa mga mandirigmang gerilya.
Marso 5, - Marso 7, 1906 Labanan sa Bud Dajo - Ang mahigit sa isang libong mga Moro na pagtibayin na kanila rin na sa isang pagkupas na mga bulkanikong bunganga ng bulkan sa Mindanao at ang labanan sa isang malaking nabilang ng mga sundalong Amerikano, bago mag Birtual na lahat ng mga manunuklas ng mga taga Moro ay napatay.
Mula 1907 Ang huling ipagpatuloy sa mga mandirigmang gerilya.
Oktubre 16, 1907 Pinasinayan ang kauna-unahang Asamblea ng Pilipinas sa dating Tahanang Opera ng Marangal sa Maynila o Manila Grand Opera House. nahalal sina Sergio Osmena bilang ispeaker at Manuel Quezon bilang pinuno ng kalakhang bahagi ng palapag o Majority Floor Leader.
Disyembre, 1911 Ikalawang Labanan sa Bud Dajo -Ang Ikalawang Labanan sa Bud Dajo ay isang lumalaban sa pamahalaan ng pangbilang ng pagkilos ay lumaban sa mga sundalong Amerikano lumaban sa mga katutubong Moro.
Mula 1912 Ang huling ipagpatuloy sa mga mandirigmang gerilya.
Mula 1913 Ang pangako ng Estados Unidos na nagkataon ng kasarinlan ng Pilipinas.
Mula 1913 Ang Himagsikang Moro na parirala ng mga digmaan bago ang huling pagwakas.
Mula 1913 Ang huling katapusan ng Digmaang Pilipino-Amerikano.
Hunyo 11, at Hunyo 15, 1913 Labanan sa Bud Bagsak - Ang Labanan sa Bud Bagsak ay isang labanan na ang pagtanggol ng lumaban sa pagpigil ng mga Moro ay pagtibayin sa tuktok ng Bundok Bagsak. Ang pagsugod ng mga Amerikano ay mag akay sa pamamagitan ni dating heneral John 'Black Jack' Pershing.
Oktubre 6, 1913 Nahirang si Francis Button Harrision bilang unang Demoklatikong Gobernador-Heneral ng Pilipinas. Pinalitan niya si William Forbes.
Agosto 29, 1916 Sa pagkapasa ng Jones Law ay nailipat ang kapangyarihang lehislatura sa mga Pilipino. nabuo ang dalawang kamarang lehislatura na binubuo ng Senado at Kamara ng Representante.
Agosto 26, 1930 Itinatag ni Crisanto Evangelista ang Partido Komunista ng Pilipinas.
Disyembre 7, 1933 Ipinagkaloob sa mga kababaihang Pilipino ang karapatang bumuto ni Gobernador-Heneral Frank Murphy, ang huling Amerikanong Gobernador-Heneral ng Pilipinas.
Marso 24, 1934 Nilagdaan ang Batas Tydings McDffle ni pangulong Franklin Roosevelt. itinakda ng batas ang Kasarinlan ng Pilipinas makaraang maitatag ang Pamahalaang Komonwelt.
Mula 1935 Ang mahigit sa libo libong kalakihan ng mga Pilipino Tsino ay magsimula na magiging sundalo na galing sa Konstabularyong Pilipino, Tagapagmasid ng Pilipinas at ang Hukbong Katihan ng Komonwelt ng Pilipinas ay nandito sa kampo ng mga militar sa Pilipinas noong panahon ng Komonwelt ng Pilipinas at ang nagsimula agad hanggang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Samantala'y sa pamamagitan ng nakipaglaban sa Tsina na kasapit sa mga sundalong Tsino ay lumaban sa mga Hapon noong panahon ng Ikalawang Digmaang Sino-Hapones sa taong 1931 hanggang 1945.
Enero 2, 1935 Sumiklab ang pag-aalsa ng ga sakdalista, samahan ng mga magbubukid, na itinatag ni Benigno Ramos noong 1930 sumasalungat ang sakdal sa pagtatatag ng pamahalaang komonwelt sa bansa.
Marso 23, 1935 Inapbrubahan ng pangulong Roosevelt ang Saligang Batas ng Komonwelt na pinagtibay ng kumbensyong konstitusyonal ng 1934 na pinapanguluhan ni Claro M. Recto.
Setyembre 18, 1935 Nahalal na pangulo at pangalawang pangulo ng pamahalaang komonwelt sina Manuel Quezon at Sergio Osmena.
Disyembre 4, 1935 Ang mga pwersang nauukol sa hukbong dagat at mga hukbong katihan ng mga Hapones ipagpatuloy para sa galawing patungo sa Pearl Harbor at ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya.
Disyembre 13, 1937 Sina pangulong Manuel L. Quezon at kasama ng mga kabinete tumuloy agad sa palasyo ng Malakanyang kasama ng mga embahador ng Tsino sa Pilipinas, noon halos ang mahigit sa libo-libong mga Pilipino-Tsino at mga Pilipinong protesta mula sa Embahada ng Tsina at Embahada ng Hapon sa Pilipinas nagmula ang huling Masaker sa Nanking nitong 1937 hanngang 1938, Na mahigit sa libo-libong mga hukbong Tsino na ipagpatuloy ng pagkatalo sa labanan at kasama ng muling magtagumpay ng mga Imperyalistang Hapon nagtungo sa Nanking, Nasa huling pagpatay, paggagahasa, mga sunog na kinasa at mga dambong na higit sa milyon-milyong mga mamamayang Tsino sa kamay ng mga hukbong Hapones ay patungo sa Nanking, Republika ng Tsina na ang tawag ng Masaker sa Nanking, sinabi ni pangulong Manuel L. Quezon at si Generalismo Chiang Kai Shek na huwag silang papatayin ng mga mamayang tao ng mga Tsino sa huling ganti ng mga Hapones mula sa Nanking at itigil natin sina emperador Hirohito ng Hapon.
Disyembre, 1941 Labanan sa Madugong Himpapawid - Nagsimula na ang Labanan sa Madugong Himpapawid ay nasa pamamagitan ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas o Philippine Army Air Corps sa pamamagitan ng mga pilotong Pilipino na may P26A Peashooter ay galing sa pamumuno ni kapitan Jesus Villamor, tenyente Cesar Basa at tenyente Geronimo Aclan na sumabak ng pakikipaglaban sa pagitan ng mga piloto at pagbombang katam ng mga Hapon mula sa sagupaan. Samantala'y tinalo ng mga pilotong Hapones ang namatay, nasagad at nasira na sila ang dalawang kabayanihan ng himpapawid na si kapitan Jesus Villamor at si tenyente Geronimo Aclan, si tenyente Cesar Basa ang namatay dahil sa paglusob sa likod ng mga piloto ng mga Hapon na pumutok na may pilotong Mitsubishi A6M Zero. Samantala'y hanggang matapos ang sagupaan sa pagitan ng pagsalakay sa madugong himpapawid.
Disyembre, 1941 Ang huling salakayin ng mga sundalong Hapones ay nilusob agad sa bayan ng Aringay, La Union.
Disyembre, 1941 Ang unang magtatag ng resistensya ay lumaban sa mga Hapones na salakayin ng bayan sa Bacnotan, La Union na ganyan ang paglunsad sa hilaga sa kanilang pagsulong sa timugan ng Maynila ay noon ng kaligyahan ng mga baryo ng Baroro at Bacsil.
Disyembre, 1941 Sinalakay ng mga sasakyang himpapawid ng mga Hapon na ang pagbomba at nasira sa Kampo ng Clark sa lalawigan ng Pampanga sa Luzon.
Disyembre, 1941 Pinasok ng mga sundalong Hapones na sakopin ang bayan ng Magdalena, Laguna.
Disyembre, 1941 Ang tatlong pagbomba ay bumagsak ng mga Hapones sa Simbahang Romano Katoliko sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ang pagbomba ay hindi ginawa na pasabugin ng kaunting kahimahimala ng kasama ng bumilang.
Disyembre, 1941 Ang pagbomba ng lungsod sa mga sundalong Hapones na tungo sa pagwasak ang Paglalagay na Ukol sa Hukbong Dagat ng Estados Unidos sa Lungsod ng Cavite. Samantala, ang maghahal ng mga Hapones sa kaliitliitan ng dalawang alkalde ng lungsod sa Lungsod ng Cavite.
Disyembre 7, 1941 Nilusob ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. kasabay nito ang pagbomba rin sa ilang malalaking lungsod sa Pilipinas.
Disyembre 7, 1941 Ang huling pagsalakay at pagsabog ng mga pilotang Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii, at nakasabay ng paglusob at pasabogin ng mga eloplanong Hapones patungo sa Pilipinas.
Disyembre 8, 1941 Ang pagsalakay ng mga Hapon na kumapit sa Maynila.
Disyembre 8, 1941 Ang kasabay ng mga plotang Hapon na pasagobin ang Maynila, at ang mga Hamak ng Himpapawid sa Estados Unidos sa Kampo ng Clark o Clark Field sa Pampanga ay bimomba na rin, at maraming mga Amerikanong kautusan ng himpapawid ay nawasak ng mga larangan.
Disyembre 8, 1941 Ang paglusob sa Pilipinas na magsimula ng bukod tangi ng sampung (10) oras ay pagkatapos ang Pagsalakay sa Pearl Harbor. Ang mga katusuhan ng himpapawid ng mga Amerikano ay kabuoan ng pagwasak sa mga larangan.
Disyembre 8, 1941 Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas - Ang pagsalakay ng mga Hapon na kumapit sa Pilipinas na kami ng magsimula sa Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas na galing sa mga sundalong Pilipino at Amerikano kasama ang mga pwersang Kakampi dito sa pilipinas.
Disyembre 8, 1941 Ang paglusob ng pagkatam ng mga Hapon sa Lungsod ng Davao.
Disyembre 8, 1941 Ang pagbomba ng mga eroplanong Hapones na kaligyahan ng paglalagay ng militar sa bayan ng Tuguegarao sa Cagayan.
Disyembre 8, 1941 Ang pagbomba naman ng mga eroplanong Hapones sa ibabaw ng dumaan ang lungsod ng Baguio.
Disyembre 8, 1941 Ang pagbomba ng mga Hapones patungo sa bayan ng San Fernando, La Union at ang pagsalakay sa paliparan ng Poro.
Disyembre 8, 1941 Kailan ang mga Hapones ang nabundol ng Clark at Iba, ang ilan ng mga piloto ng Hukbong Himpapawid ng Hukbong Katihan ng Estados Unidos o United States Army Air Corps na lumunsad ng kanilang katam ng mga Amerikano na may Curtiss P-40 sa bayan ng Rosales at sa bayan ng Lingayen sa Pangasinan ay nandito sa kampo ng Paliparan ng Lingayen ay maglapag na galing sa bayan ng Lingayen.
Disyembre 10, 1941 Ang huling pagsalakayin ng mga Hapon sa Pilipinas.
Disyembre 11, 1941 Pitong piloto ng PBY Catalina na mayroon ng ganap ng magbalik mula sa bantay sa daan ng mga Hapon na Mitsubishi A6M Zero na lumabas at Istrapedo ang katusuhan ng himpapawid. Isang watawat ang namatay at ang lahat ng pilotong Catalina ang nasagad sa ilalim o kailailaliman ng Look ng Subic sa loob ng palanggana.
Disyembre 12, 1941 Sa labas ng himpapawid ng pantakip, ang mga pulutong ng mga sasakyang dagat ng taga asya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay mayroon ng puwersa para sa mabawi sa Java.
Disyembre 12, 1941 Ang paglunsad ng mga Hapones nasa timugan ng Pulo ng Pilipinas tulad ng Samar, Jolo at Mindanao.
Disyembre 12, 1941 Labanan sa Madugong Himpapawid - Si tenyente Cesar Basa ang kanilang namatay, nasagad at nasira ng mga pagkatam mula sa likod ng pagpuputok ng pagkatam ng mga Hapon na pilotong A6M Zero, samantala'y ang pangunahin ni kapitan Jesus Villamor sa paraang gawad ang Mamukod ng Paglilingkod ng Krus o Distinguished Service Cross na isang ikalawang panahon, ang pinag arawan ng sa kanya ng isang Kumpol ng Dahong Oak o Oak Leak Cluster. Nasa pagkakilala ng kaniyang kabanayihan, si tenyente Basa ay postumong gawad ng Pilak ng Bituwin o Silver Star.
Disyembre 13, 1941 Nasa ilalim ni heneral Homma ang mga pwersang Hapon ay samahan sa anomang hanap-buhay ng magtatag nasa hilagang Pilipinas.
Disyembre 13, 1941 Isang nasunugan ng gusali sa hinabahaba ng daang Taft alin ay noon ng humampas sa loob ng pananhon ng paglusob ng himpapawid ng mga Hapones sa barrio ng bayan sa Paranaque.
Disyembre 22, 1941 Ang mga tropang Hapones ay lumunsad at sumugod ng patawid ng Gitnang Luzon patungo sa Maynila.
Disyembre 22, 1941 Ang paglunsad ng mga Hapones sa Gulpo ng Lingayen. nasa hilaga ng bahagi ng Luzon.
Disyembre 22, 1941 Ang pamumuno ni heneral Masaharu Homma ng Ika 14 ng Hukbo ng mga Hapones lumunsad sa Gulpo ng Lingayen at sa kabila ng galing sa silanganan sa gulpo ng Agoo, Vaba, Santiago at Bauang.
Disyembre 22, 1941 Ang pagsalakayin ng mga Hapones patungo sa Luzon.
Disyembre 23, 1941 Si heneral Douglas MacArthur ay mapahayag sa Maynila ay bilang "Bukas ng Lungsod".
Disyembre 23, 1941 Sina heneral Douglas MacArthur na ituloy sa isang bale mula Maynila hanggang Bataan.
Disyembre 24, 1941 Ang mga pwersang Pilipino at Amerikano na pag-urong na sa loob ng Tangway sa Bataan.
Disyembre 24, 1941 Ang bayan ng Calauag, Tayabas (ngayo'y Quezon) ay sinakop ng Hukbong Katihan ng Imperyong Hapon.
Disyembre 25, 1941 Sa ilalim ang paalala ni pangulong Manuel L. Quezon, si heneral Douglas MacArthur ay magpahayag ng Maynila ay isang Bukas ng Lungsod tungo sa ipagkaloob na ito ay buhat sa pagbombahin ng mga Hapon. Ang mga Hapones na alin man ng huwag pakundangan ng ganito. Ang pagbomba ng mga Hapones na ang pagwasak ng lungsod na isang bilang ng dakong nauukol sa kasaysayan. Ang pamahalaan ng Komonwelt ay maglagay sa Corregidor. si pangulong Quezon ay magtanong ni Jose P. Laurel magtungo sa pagkatigil sa likod at tumulong agad ang kagawaran ng panahon ng digmaan sa mga Hapon sa isang pagsubok upang pakauntiin ang kahigpitan sa pananakop.

[baguhin] Mga talasanggunian

[baguhin] Pagkilala

Smallwikipedialogo.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Mga pangyayari sa Pilipinas (panahon ng Amerikano). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.