Mga pangyayari sa Pilipinas (Pangatlong Republika)

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ito ay isang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Naririto sa pahinang ito ang mga kaganapan noong kapanahunan ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.

[baguhin] Pangatlong Republika

Petsa / Panahon
Pangyayari
Hulyo 8, 1946 Ipinroklama ang kasarinlan ng Pilipinas, pinasinayaan ang ikatlong republika at itinalaga si Manuel Roxas bilang unang nitong pangulo.
Marso 14, 1947 Nilagdaan ang "Treaty of General Relation" na nagpahintulot sa mga Amerikano na panatilihin sa bansa ang kanilang mga base militar sa loob ng 99-taon.
Marso 6, 1948 Nagpalabas ng kautusang labag sa batas ang pag-iral ng Hukbalahap ni Luis Taruc at ng pambansang kaisahan ng mga Magbubukid ni Mateo Del Castillo.
Abril 15, 1948 Namatay sa Atake sa Puso si pangulong Roxas |makaraang magbigay ng talumpati sa Himpilan ng Eroplano sa Clark sa Pampanga.
Abril 17, 1948 Nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas ang Pangalawang Pangulong Elpidio Quirino.
Mula 1950 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano - Ang huling sagupaan mula ang pagsakop nasimula ng Digmaang Koreano. narito po ang huling labanan sa pamamagitan ng mga pwersang mga Bansang Magkakaisa tulad ng mga timugang Koreano, mga Amerikano, mga Brition, mga Pilipino lahat ang kasapi sa mga hukbong Bansang Magkakaisa lumaban sa mga Komunistang Hilagang Koreano, mga Komunistang Tsino at mga Komunistang Sobyet para sa huling sagupaan sa Tangway ng mga Koreano. Mahigit sa 7,000 mga sundalong Pilipino ay nagpadala ka agad sa Korea.
Abril, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Tulay ng Yultong - Ang Labanan sa Tulay ng Yulong sa Korea ay isang munting labanan sa harap ang "Dakilang Paigkas ng Lapastangan" ay lumaban sa Digmaang Koreano at sa harap ng utusan ng Mga Bansang Nagkakaisa o United Nations ay yaon sa ikinapit sa huling abril, at ang huling sagupaan na mahigit sa libo libong mga sundalong Pilipino ay dinala muli sa Korea para sa huling makpagbaka. Sa Tulay ng Yultong sa bansang Timog Korea ay nasa pagitan ng mga Pwersang Expedisyonaryo ng mga Pilipino na muling sagupaan ay lumaban sa pagitan ng mga sundalo ng Hilangang Koreano, mga Tsino at mga Sobyet. At halos mahigit sa libo libong mga sundalong Pilipino ang namatay sa pagkilos at ang mahigit sa libo libong sundalo ng Hilangang Koreano, mga Tsino at mga Sobyet ang namatay at nasugatan. Samantala ang huling mapasisiyahang tagumpay ng mga sundalong Pilipino sa Yultong, Timog Korea at ang itinaas ng bandilang Pilipino hanggang matapos ang labanan.
Abril 22, - Abril 23, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Tulay ng Yultong - Ang Labanan sa Tulay ng Yultong ang mga tropang Pilipino patungo sa tangway ng Korea sa huling pakikipaglaban sa mga sundalo ng Hilalang Koreano, mga Tsino at mga Sobyet sa isang kaaway na huling sagupaan mula sa tulay ng Yultong.
Agosto 18, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Madugong Taluktok - Ang Labanan sa Madugong Taluktok ay nagsimula ng isang sagupang labanan yaon sa puwang kinuha sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at ang Timog Koreano kasabay ng mga pwersang mga Bansang Nagkakaisa ay lumaban sa pagitan ng mga pwersang komunista ng mga Hilangang Koreano ng Hukbong Bayan ng mga Koreano sa nayon ng Yanggu sa Lalawigan ng Gangwon sa Republika ng Korea sa panahon ng Digmaang Koreano.
Setyembre 5, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Madugong Taluktok - Ang huling pagkatalo ng mga pwersang komunista ng mga Hilangang Koreano sa Labanan sa Madugong Taluktok at ang halos ang mahigit sa libo libong mga sundalong Pilipino, Amerikano at ang Timog Koreano at ang kasabay ng mga pwersang mga Bansang Nagkakaisa na muling matagumpay sa sagupaan hanggang matapos ang labanan.
Setyembre 13, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Kaloobang Biyak ng Talutok - Nagsimula ang Labanan sa Kaloobang Biyak ng Talutok ay isang buwan ng mahabang labanan sa Digmaang Koreano sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano, Timog Koreano at mga Pranses at ang kasama ng mga pwersang mga Bansang Nagkakaisa na silang kalabanin muli ng mga pwersang komunista ng mga sundalo ng Hilangang Koreano at ang mga Tsino patungo sa Nayon ng Yanggu sa Lalawigan ng Gangwon sa Timog Korea.
Oktubre 15, 1951 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Kaloobang Biyak ng Talutok - Pagkatapos ng Labanan sa Kaloobang Biyak ng Taluktok na silang pagkatalo ng mga sundalong Hilagang Koreano at mga Tsino patungo sa nayon at ang matagumpay ng mga sundalong Pilipino, Amerikano, mga Timog Koreano at mga Pranses kasama ang mga pwersa ng mga Bansang Nagkakaisa patungo sa Kaloobang Biyak ng Talutok o Heartbreak Ridge hanggang matapos ang labanan .
Mula 1952 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Labanan sa Burol ng Eerie - Ang Labanan sa Burol ng Eerie ay isang bumanggit sa ilan ng makipagkayari ng Digmaang Koreano sa pagitan ng mga pwersa ng mga Bansang Nagkakaisa ay katulad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano patungo sa Burol ng Eerie at ang lumaban sa mga pwersang komunista ng mga sundalong Tsino noong sangtaunan sa mga hamak ng Burol ng Eerie.
Hunyo 23, - Hunyo 24, 1952 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano at sa bahagi ng Pagsalakay sa Salopilan ng Sui-Ho - Ang Pagsalakay sa Salopilan ng Sui-Ho ay ang pagtipong pangalan para sa isang pagkakasunodsunod ng pagsalakay ng himpapawid sa pamamagitan ng mga pwersang himpapawid ng kapangyarihan sa mga Bansang Nagkakaisa sa 13 Hydro ng Kuryente na manganak ng kadalian sa Hilagang Korea yaon sa puwang kinuha noong sangtaunan. pati ang mga Sandatahang Lakas ng Estados Unidos kasama ang Hukbong Himpapawid ng Pilipinas at ang Hukbong Himpapawid ng Timog Aprika na ang pagsalakay ay magtaguyod sa mga pilotong palaban at ang pilotong panlaban ng pagbomba ay nagsimula ang sagupaan. At ang pagpasok ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at ang Timog Koreano sa Hilagang Korea at ang lumaban sa mga pwersang komunista ng mga sundalong Hilagang Koreano at mga Sobyet. Samantala ang pagkatalo ng hukbo ng Hilangang Koreano at mga Sobyet sa Hilangang Korea at ang nagwagi ng magtagumpay sa mga Bansang Nagkakaisa hanggang matapos ang labanan.
Nobyembre 10, 1953 Nahalal bilang pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas sina Ramon Magsaysay at Carlos P. Garcia ng Partido Nacionalista.
Mula 1954 Napadala ng mga Barkong Pilipino na galing sa Hukbong Dagat ng Pilipinas sa Makipot ng Taiwan noong panahon ng Unang Kagipitan ng Makipot sa Taiwan - Ang Unang Kagipitan ng Makipot sa Taiwan ay isang maikli ng armadong makipaglaban na yaon sa kinuhang hanay sa pagitan na ang pamahalaan ng Republikang Popular ng Tsina at ang Republika ng Tsina. Ang mga pwersahan ng Republikang Popular ng Tsina na dakpin ang Pulo ng Yijiangshan, ang pwersahan ng Republika ng Tsina sa talikdan ang Pulo ng Tachen. Ang mga pwersang magkapit ng hukbong dagat ng Pilipinas, Estados Unidos at ang Republika ng Tsina sa mga lisanin ng mga tauhang militar ng Republika ng Tsina at mga sibilyan na galing sa Pulo ng Tachen sa Taiwan.
Mayo 17, 1954 Sumuko sa pamahalaan si Luis Taruc makaaran ang apat na buwang pakikipagnegosasyon kay Benigno Aquino ng Daily Mirror at personal na sugo ng Pangulong Magsaysay Nasentensiyahan si Taruc ng 12 taong pagkabilanggo.
Mula 1955 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Tangway ng Korea noong panahon ng Digmaang Koreano - Ang huling magwakas ng Digmaang Koreano na huling matapos ang digmaan sa noon ang huling pagkatalo, pagdakip at pagsuko ng mga Komunistang Hilangang Koreano, mga Tsino at mga Sobyet noong 1953, Ang mga sundalong Pilipino bago nag tagumpay sa laban sa huling paghula sa labas na karamay ng nabubuo na mahigit sa 7,480, at mahigit sa 112 napatay sa laban na huling pagalis ng mga kawal Pilipino sa Korea at muling pagbabalik dito sa Pilipinas.
Mula 1955 Napadala ng mga Barkong Pilipino na galing sa Hukbong Dagat ng Pilipinas sa Makipot ng Taiwan noong panahon ng Unang Kagipitan ng Makipot sa Taiwan - Ipagpatuloy ang pagtatapos ng sagupaan ng digmaan sa Unang Kagipitan ng Makipot sa Taiwan.
Setyembre 8, 1955 Inaprubahan ng pamahalaang Pilipinas at Amerikano ang Laurel-Langley Agreement, Nirebisa nito ang Ganap ng Mangalakal ng Batingaw o Bell Trade Act.
Marso 17, 1957 Namatay ang pangulong Magsaysay nang bumagsak ang sinasakyang eroplano sa Bundok Manunggul sa Cebu. Humalili sa kanya ang pangalawang-pangulong Carlos P. Garcia.
Nobyembre 11, 1961 Nahalal si Diosdado Macapagal bilang ikalimang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas.
Mayo 12, 1962 Nagpalabas ng kautusan ang pangulong Macapagal na nagpapalit ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula Hunyo 4 sa Hunyo 12.
Agosto 8, 1963 Nilagdaan ni pangulong Macapagal ang Batas ng Pagbabago ng Lupang Agrikultura o Agricultural Land Reform Law.
Oktubre, 1965 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Timog Vietnam noong panahon ng Digmaang Biyetnam -Sinabi ni pangulong Ferdinand E. Marcos sa huling napadala sa mga sundalong Pilipino na mahigit sa 10,450 patungo sa Timog Biyetnam, Nagsimula ang Digmaang Vietnam noong 1959 ay magiging labanan sa pamamagitan ng mga kakamping hukbong Anerikano, mga Timugamg Vietnames, Mga Pilipino, Timugang Koreano, Mga Thai, mga Australyano, mga Bagong Selandano, mga Repubikang Khmer at mga Kahariang Lao na magiging sagupaan na lumaban sa hukbong Komunistang Hilagang Vietnames, mga Viet Cong, mga Tsino, mga Mapula ng Khmer, mga Sobyet, mga Hilangang Koreano at ang mga Pathet Lao para sa huling ipagtatangol ng paglusob sa Vietnam.
Oktubre, 1965 Ang ilan ng mahigit sa 10,450 mga sundalong Pilipino ay despatsado sa Timog Vietnam. Sila ay unang may pangako sa mga ukol sa gamot at ang kabilang sibilyan ng katahimikan ng proyeto. Ang mga ito ng pwersang masagawa sa ilalim ng mga pagtuturo ng Grupo ng Tulong sa mga Mabuting Mamamayan ng Pagyayari sa Pilipinas o Philippine Civil Affairs Assistance Group (PHLCAAG).
Nobyembre 9, 1965 Nahalal si Ferdinand E. Marcos bilang ikaanim na pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas.
Agosto 8, 1967 Nabuo ang Kapisanan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya o Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) makaraan ang pagpupulong na ginanap sa Maynila.
Disyembre 26, 1968 Itinatag ni Jose Maria Sison ang bilang Partido Komunista ng Pilipinas.
Nobyembre 11, 1969 Nahalal na muli si Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas.
Hunyo 1, 1971 Pinangunahan ni Carlos Garcia ang 1971 Constitutional Convention na babalangkas sa bagong Saligang Batas na ipapalit sa Saligang Batas ng 1935.
Agosto 21, 1971 Isang bomba ang sumabog sa Liwasang Miranda habang idinaraos ang pagtitpon sa partido Liberal bago maghahalan. Kabilang sa mga sugatan sina senador Jovito Salonga at speaker Ramon Mitra.
Pebrero 12, 1972 Nagbukas ng relasyon si pangulong Marcos sa mga bansang komunista at sosyalista kasama ang Unyong Sobyet at Tsina.
Setyembre 21, 1972 Nilagdaan ni pangulong Marcos ang Proklamasyon bilang. 1081 na nagsasailalim sa bansa sa Batas Militar.
Setyembre 22, 1972 Ang pakunwaring tangka ng pagpaslang sa Ministro ng Depensa, Juan Ponce Enrile ang ginamit na batayan ng pangulong Marcos upang ideklara ang Batas Militar.
Setyembre 23, 1972 Idineklara ng pangulong Marcos ang Batas Militar. Ipinatupad niya ang curfew, Ipinagbawal ang mga pagpupulong, Kinonrol ang media, ipinagbawal ang pagpuprotesta at ipinahuli ang mga kalaban sa pulitika, Binuwag rin ang Kongreso at binuo ang semi-parliyamentaryong Batasang Pambansa.
Nobyembre 25, 1972 Sinentensyahan ng kamatayan si Ninoy Aquino ng isang tribunal ng militar ngunit dahil sa lumaganap na protesta sa buong mundo ay napilitang muling dinggin ang kaso nito.
Mula 1975 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Timog Vietnam noong panahon ng Digmaang Vietnam -Ang huling matapos ng sagupaan sa Digmaang Vietnam na huling pagkatalo ng mga Komunistang Hilagang Vietnam at ang mga Viet Cong noong 1973 bago simula ng magtagumpay ng mga Kakampi sa laban, Ang huling magtagumpay ng mga hukbong Pilipino sa Timog Vietnam na mahigit sa 99 na namatay sa laban at kasama ng mga Pilipinong sundalo bago matapos ng digmaan sa Vietnam at huling makabalik dito sa Pilipinas.
Enero 30, 1980 Humiwalay si Salvador Laurel kay pangulong Marcos at itinatag ang United National Democratic Organization (UNIDO).
Enero 17, 1981 Pinawalang- bisa ni pangulong Marcos ang Batas Militar makaraan ang siyam na taong pag-iral.
Hunyo 16, 1981 Muling nahalal si pangulong Marcos sa panibagong anim na taon.
Agosto 21, 1983 Pinaslang ang dating senador Begnino Aquino, jr. sa tarmak ng Pariparang Pandaigdig ng Maynila o Manila International Airport nang bumalik sa Pilipinas makalipas ang three-year-self-imposed exile sa Amerika.
Agosto 31, 1983 Halos dalawang milyong katao ang nakiramay at nakipaglibing kay Aquino.
Setyembre 20, 1985 Noong matapos ng Deklarasyon ng Batas Militar ay nasa huling trahedya at magiging bikitima ng karahasan kasama ng mga pwersang Para-Militar na ginanap ng Masaker sa Escalante o Escalante Massacre, na mula sa Lungsod ng Escalante, sa Negros Occidental na mahigit sa libong libong katao ang namatay at ginamit na pagputok ng mga armas at baril na mula sa liwasang Escalante na tawag na ESCAM ang huling na tinawag na Magudong Huwebes o Bloody Thursday kasama na mahihigit sa libong libong katao ang napatay at huling ilalagay nasa kabaong, at ituloy ng pag asa para sa mga bitikma ng pagpaslang ng mamamayan.
Enero 23, 1986 Iniulat ng New York Times na huwad ang mga medalyang digmaan ni pangulong Marcos.
Pebrero 7, 1986 Idinaos ang dagling pampanguluhang halalan kung saan si ginang Corazon C. Aquino ang kandidato ng oposisyon laban kay Marcos. Naiulat ang malawakang pandaraya.
Pebrero 16, 1986 Ipinroklama ng Batasang Pambansa si Marcos bilang halal na pangulo. Nanawagan si Cory Aquino ng malawakan boykot at mapayapang protesta.
Pebrero 22, 1986 Humiwalay sina Ministro ng Depensa Juan Ponce Enrile at pangalawang hepe ng kawani Fidel V. Ramos kay pangulong Marcos. Inagaw nila ang kontrol ng mga kampo sa Aguinaldo.
Pebrero 23, 1986 Humugos sa EDSA ang mga tao upang surpotahan sina Enrile at Ramos na sumuporta naman kay Cory Aquino laban kay pangulong Marcos.
Pebrero 25, 1986 Pinanumpa ng Nakatataas na Hukom ng Korte Surpema Claudio Teehankee ang ginang Aquino bilang ika-11 at unang babaeng Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino sa San Juan.
Pebrero 26, 1986 Inilipad palabas ang pangulong Marcos, mga miyembro ng pamilya at ilan pang kasama patungong Hawaii. Dito rin nagtapos ang People Power o rebolusyon sa EDSA.
Agosto 28, 1987 Nabigo tangkang pagpapabagsak ng pamahalaang Aquino ang opisyal ng Pagbabago ang Pagkilos ng Sandatahang Lakas o Reform the Armed Forces Movement o RAM, Tenyente Koronel Gregorio "Gringo" Honasan.
Disyembre 20, 1987 Naganap ang pinakagrabeng trahedya sa karagatan nang magbanggan ang MV Dona Paz at isang Oil Tanker.
Oktubre 17, 1988 Pinimahan nina Kalihim ng ugnayang panlabas Raul Manglapus at secretary of State George Schultz ang interlor bases agrerement na nagkakaloob ng $481 milyon sa paggamit ng Amerika sa dalawang base ng Pilipinas.
Disyembre 1, 1989 Ang Nagsasagawa ang Pagbabago ang Pagkilos ng Sandatahang Lakas o Reform the Armed Forces Movement at ang Hukbong Nasyonalismo sa Pilipinas o Nationalist Army of the Philippines ng pinakamalaki, pinakamatagal at pinakamadugong tangkang pagpapabagsak ng pamahalaang Aquino.
Hulyo 16, 1990 Niyanig ang Gitnang Luzon ng intensity 7.8 na lindol na puminsala sa mga lungsod ng Baguio, Cabanatuan at Dagupan. Nagbunga ito ng pagkawala ng maraming buhay at milyun-milyong halaga ng napinsalang ari-arian at istruktura.
Agosto 2, 1990 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Hilaga ng Tangway ng mga Abaryano noong panahon ng Digmaang Gulpo - Kasama na agad sina dating Pangulong Corazon C. Aquino kasama ng mga kabinete, mga Pilipinong Heneral at mga kabinete mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas patuloy agad na kasama na mahigit sa 10,988 sundalong Pilipino at 200 mga Pilipinong Tauhan ng ukol sa gamot ay nagpadala muli sa Gulpo ng Persian, At ang kasama na magiti sa libo-libong mga hukbong Amerikano at ang mga pwersang Koalisyon sa Digmaang Gulpo na muling nakikipaglaban sa mga hukbong Iraqi sa Gulpo ng Persian sa pamumuno kay Saddam Hussein at kasama na noong panahon ng Digmaang Gulpo ng Persian.
Pebrero 28, 1991 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Hilaga ng Tangway ng mga Abaryano noong panahon ng Digmaang Gulpo - Ang huling magtagumpay ng mga Amerikano at mga pwersang Koalisyon mula sa Digmaang Gulpo at namuling pagkatalo ng mga pwersang Iraqi sa laban, hapos na mahigit sa 34 na sundalong Pilipino ang Namatay at kasama agad na mahigit sa 1,134 mga hukbong Amerikano ang namatay o nasugatan sa laban at pagsimot ng mga bilanggo at kasama ng mahigit sa libo-libong pwersang Koalisyon ng Digmaang Gulpo ang napatay o nasugatan la laban kasama ng mahigit sa libo-libong mga tropang Iraqi ang namatay, nasugatan o nakasimot na pagbilanggo na bago matapos ang laban sa Digmaang Gulpo ng Persian, Ang mga sundalong Pilipino na bago siyang umalis sa Gulpo ng Persian na bago ang matapos ng digmaan, at muling kasama na mahigit sa libo-libong Pilipinong sundalo na bumalik dito sa Pilipinas na sinabi kay pangulong Aquino at ang mga Pilipinong heneral at mga kabinete na siya ang mga magtagumpay at makabayani ng mga hukbong Pilipino mula sa Digmaang Gulpo ng Persian.
Hunyo 12, 1991 Sumabog ang Bundok Pinatubo sa Zambales makaraan ang 600 na taong pananahimik, Rumaragasa ang Lahar sa malawak na lupaing pansakahan at ilang bayan na nakapalibot sa bulkan.
Setyembre 16, 1991 Tinanggihan ng Senado sa Pilipinas ang bagong tratado na nagpapahintulot sa panibagong 10 Taong pananatili ng mga Base ng Amerika sa Bansa.
Oktubre 3, 1991 Napadala ng mga sundalong Pilipino patungo sa Mogadishu sa bansang Somalia noong panahon ng Labanan sa Mogadishu at sa bahagi ng Digmaang Sibil Somali - Sina dating pangulong Corazon C. Aquino kasama ng mga Pilipinong heneral at mga kabinete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, halos na mahigit sa 4,388 mga sundalong Pilipino ay dinala agad sa Lungsod ng Mogadishu kabisera ng Somalia sa Silangang Aprika, ang huling pakipaglaban sa pagitan ng mga hukbo ng mga Bansang Magkakaisa na tumulong sa mga sundalong Amerikano, mga Pilipino, mga Malaysian at mga Pakistani na lumaban sa mga tropang Somali at mga rebelde sa Mogadishu noong panahon ng Digmaang Sibil Somali.
Oktubre 3, 1991 Napadala ng mga sundalong Pilipino patungo sa Mogadishu sa bansang Somalia noong panahon ng Labanan sa Mogadishu at sa bahagi ng Digmaang Sibil Somali - Ang ilang mahigit sa 4,388 mga sundalong Pilipino ay depatsado muli ng nagpadala sa Mogadishu sa bansang Somalia sa Silangang Aprika at ang katulong sa mga sundalong Amerikano at ang mga pwersa ng mga Bansang Nagkakaisa na tumuloy ang pagsakop na silang pakikipaglaban sa mga rebeldeng Somali na ihahanda natin sa sagupaan.
Oktubre 4, 1991 Napadala ng mga sundalong Pilipino patungo sa Mogadishu sa bansang Somalia noong panahon ng Labanan sa Mogadishu at sa bahagi ng Digmaang Sibil Somali - Matapos ang sagupaan sa Mogadishu na mahigit sa 146 sundalong Pilipino ang namatay sa labanan at mahigit sa 370 nasugatan sa labanan, ang muntik sa pakipaglaban sa mga hukbong Somali mahigit sa libong libong mga Somali ang namatay sa labanan, mga nasugatan at nabihag sa pakikidigma, Ang mga tropang Amerikano sa Somalia na mahigit sa 18 na namatay, 73 nasugatan at mahigit sa isang nabihag, kasama na mahigit sa 10 mga pwersang Malaysian at Pakistani ang namatay at nasugatan sa labanan mula sa tulong ng mga pwersang Samahan ng Magkakaisa ng mga Bansa o United Nations na huling babakan sa pagitan ng mandirigma sa Mogadishu sa bansang Somalia, Noon pa ang kasama na mahigit sa libo-libong Pilipinong sundalo na bago matapos ang digamaan at bago umalis sa Somalia at huling na bumalik kami sa Pilipinas bago siyang magkabayani ng mga sundalong Pilipino sa Mogadishu sa bansang Somalia.
Mayo 11, 1992 Nahalal sina Fidel V. Ramos at Joseph E. Estrada bilang Pangulo at Pangalawang-Pangulo ng Pilipinas.
Setyembre 11, 1993 Inihimalay ang labi ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Batac, Ilocos Norte.
Nobyembre 24, - Nobyembre 25, 1996 Ginanap sa Pilipinas ang Ikaapat ng Kooperasyong Pang-ekonomiko sa Asya-Pasipiko ng Pagtitipon ng Pinunong Matipid o Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting.
Mayo 11, 1998 Nahalal ang dating Pangalawang Pangulong Joseph Estrada at Senador Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Republika.
Hunyo 12, 1998 Ipinagdiwang ng Pilipinas sa Ika-100 Taong Kalayaan.
Nobyembre 13, 2000 Isinakdal sa pagmamalabis sa tungkulin ang pangulong Estrada at inilipat ng Mababang Kapulungan sa senado ang mga artikulo ng Pagsasakdal sa Pagmamalabis sa Tungkulin.
Enero 16, 2001 Nagbitiw sa tungkulin ang Pangulo ng Senado Aquilino Pimentel upang tutulan ang 11-10 boto na humadlang sa pagbubukasng sobreng pinaniniwalang naglalaman ng higit sa P3.3 Bilyong deposito sa bangko na hinihinalang pag-aari ng Pangulong Estrada. ito ang nagbunsod sa mga tao upang magkaroon ng Ikalawang Rebolusyon sa EDSA o EDSA People Power II.
Enero 20, 2001 Ipinahayag ng Hepeng Mahistrado Hilario Davide na bakante ang panguluhan. Pinanumpa niya bilang Ika-14 na Pangulo ng Republika ang Pangalawang-Pangulo Gloria Macapagal Arroyo sa Dambana sa EDSA. Nilisan ng Pangulong Estrada sa Malakanyang bandang ika 2:20 ng hapon.
Enero 15, 2002 Operasyon Pamalagiang Kalayaan sa Pilipinas - Ang paghahanda ng digmaan sa terorismo na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagsimula ang Operasyon Pamalagiang Kalayaan sa Pilipinas, samantala'y ang mga sagupaan at pagkikipaglaban sa Mindanao ay lumaban sa pagitan ng rebeldeng MILF, MNLF at ang NPA, kasama agad ng mga bandidong Abu Sayyaf, al Qaeda ,Jemaah Islamiyah at mga Pagkilos ng Rajah Soliman na muling ituloy ang laban sa kasalukuyan.
Marso 20, 2003 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Iraq noong panahon ng Digmaang Iraq - Ang paghahanda ng digmaan sa pagitan ng mga sundalong Amerikano, mga Briton, at ang kasama ng mga iba't ibang pwersang koalisyon patungo agad sa bansang Iraq pati sa loob ng mga sundalo ng bagong iraqi ay lumaban agad sa sundalong iraqi at ang mga rebelde sa pamumunmo ni dating pangulo ng Iraq na si Saddam Husein na ipagpatuloy ang nagsimula sa Digmaang Iraqi. Pati ang kasapit ay nagpadala ng mahigit sa libo libong mga sundalong Pilipino kasama ang 60 mga ukol sa gamot at inhinyero na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Iraq sa tulong ng mga sundalong Amerikano at Koalisyon na tumuloy agad sa Iraq at ang inihanda ng sagupaan hanggang ituloy ang labanan sa kasalukuyan.
Marso 20, 2003 Napadala ng mga sundalong Pilipino sa Iraq noong panahon ng Digmaang Iraqi - Ang ilan ng mahigit sa libo libong mga sundalong Pilipino kasama ang 60 mga ukol sa gamot at inhinyero na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at napadala muli sa Iraq, at kasapit ng mga sundalong Amerikano at ang pwersang Koalisyon na tumuloy agad at ang lumaban sa mga sundalong Iraqi at mga rebelde sa Iraq at ang inihanda ng sagupaan hanggang ituloy ang labanan sa kasalukuyang ito.
Mayo 11, 2004 Nahalal si Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas at si Noli de Castro bilang Pangalawang Pangulo.
Mayo 4, 2005 Namatay siya sa edad na 92 taong gulang na sina dating supremo Luis Taruc ay pinuno ng Hukbalahap naatakihin sa puso at idinala sa pagamutan ng St Luke's Medical Center sa Lungsod Quezon.
Enero 27, 2006 Sina kapitan ng kawal ng hukbong pandagat na si Nicador Faeldon, sino ay tumakas mula sa himpilan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas sa ika 24 ng disyembre, 2005, na noon ay nadakpin natin sa pamamagitan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines (AFP). si kapitan Faeldon at iba pang pinuno ng maliit na sandatahan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na lumunsad na ang Paguklas sa Oakwood sa Hulyo 27, 2003, saan ang kanilang nasakdal ni pangulong Arroyo at ang noon sa kalihim ng pagtatanggol na si Angelo Reyes sa huling magbitiwan.
Pebrero 4, 2006 Ang isang kilabot ng magkataon ay nasa panahon ng unang annibersaryo ng programa sa telebisyon ng ABS CBN channel 2 ang programang Wowowee sa Pagusot ng Palakasan ng Pilipinas o PhilSports Complex, ang sanhing namatay ay mahigit sa 74 na katao at ang nasugatang tungkol sa 400 na iba pa.
Pebrero 17, 2006 Pagkatapos ang mabigat ng ulan sa mga ipagpauna ng sampung araw, sa isang putik ng dausdusan ng magkataon sa mga bayan sa Santo Bernardo (Saint Bernard) sa Katimugang Leyte, namatay na mahigit sa limangpung katao, subalit ang kasabay na mahigit sa 958 na katao na matahimik na mawawala ang namatay na magbayad na mayroon ng maghintay sa balikwas na nauukol sa dula.
Pebrero 24, 2006 Sina pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ika 11:25 ng umaga ang magpahayag ng isang Kalagayan ng Pangyayaring Hindi Sinasadya mula sa Proklamasyon Bilang. 1017 ay pagkatapos ng isang maligtaan ng kudeta ng pagsubok ng kalsada ng protesta sa alalahanin ng ika 20 taong annibersaryo ng Unang Rebolusyon sa EDSA. ang pagtutol ng magtago sa isang dulo ang dalawang guhit sa Dambana ng EDSA na akayin na sa pamamagitan na pangalawang pangulo na si Teofisto Guingona ay ikalat ng karapatan pagkatapos ng proklamasyon. ang mga tumutol sa EDSA-Sintolan na umakay sa pagitan ni Prof. Randy David ay isabog na marahas ng sa pamamagitan ng mga pulis. ilan ang pankaliwa at pankanang pinuno ay nadakip o ay sa ilalim ng mga banta at nadakip sa loob ng sumusunod ng pitong araw.
Marso 3, 2006 Ang magpahayag ng pangulo ang pagtataas ng mga Kalagayan ng Pangyayaring Hindi Sinasadya sa mga Proklamasyon Bilang. 1021.
Marso 22, 2006 Sina dating pangulong Joseph Estrada ay tumanggi ng pagkuha na mahigit sa milyun-milyong dolyar sa suhol at sugalan na malayo sa magbayad na bilang umayon sa pamamagitan ng pagsakdal ng mga tala ng saksi na si Luis Chavit Singson sa kaniyang Paglilitis ng Pamdalumbong at ang anti ng supling paglilitis sa Sandiganbayan.
Abril 20, 2006 Ang Kataastaasang Hukuman ay magpahayag ng iyon sa isang bahagi ng Nauukol sa Pagpapaganap ng Kautusan Bilang 464 bilang ay hindi ayon sa pagkatatag sa ganitong paraan ng maglatag ng bato na pawang para sa muling pagsisimula ng kongressyonal ng magtanong.
Abril 25, 2006 Ang Kataastaasang Hukuman na magpuno ng yaon sa bahagi ng mga palakad ng pamahalaan ng Kalibratensyon sa pre emptibong kaasgutan na bilang hindi na ayon sa pagkatatag.
Mayo 3, 2006 Ang Kataastaasang Hukuman ay iyon sa pagmamahala na ang Proklamasyon Bilang. 1017 na noon ng ayon sa pagkatatag, kahit na isang bahagi ng Karaniwang Pagutos Bilang. 5 na bilang na hindi na ayon sa pagkatatag.
Mayo 11, 2006 Ang Bagyong Caloy (pangalan ng pandaigdig: Ang Paghugop ng Bagyong Chanchu) ay gawa sa lupang pagbagsak sa Samar. Sa mga sumusunod ng araw, ito na gumawa sa lupang pagbagsak sa Mindoro. Ang Caloy na sanghi ang namatay na mahigit sa 41 katao at mahigit sa 1.9 milyong dolyar sa pagpinsala.
Hunyo 2, 2006 Apat na kawal ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa tapat ng paggagahasa bahala ang Pilipinas makikita nila sa pagbintagan ng hukuman para sa unang panahon ng bilang pormal na simula ang paglilitis sa isang kaso na noon ay ganyan ang pagsalansan nitong disyembre, Ang paghinto mula sa isang pangyayari na isang kalagayan ng tarangka sa Look ng Subic. Ang mayroon ng kaso sa agapan ng mga protesta sa Pagdalaw ng Pwersang Kasunduan o Visiting Forces Argeement magtungo na maging amyenda o pamumuno.
Hunyo 3, 2006 Ang huling kamatayan ng Pilipinas na mahigit sa tatlong sundalo sa pamamagitan ng mga Komunistang Bagong Hukbong Bayan (New Peoples Army NPA) ay muling patotohanan. ang pag aabang sa pamamatigan ng mga gerilyang NPA na kinuha sa hanay sa miyerkules sa bayan ng Balbalan, Kalinga. Ang Bagong Hukbong Bayan (New Peoples Army NPA) sinabi na naman ang mahigit sa dalawang sundalong pamahalaan ay namatay at apat na sugatan sa isa pang paglusob sa miyerkules sa ibabaw ng isang hukbong pagbantay na nasa malayo sa bayan ng Pinukpok, subalit na ang pamahalaan na hindi puwede na ganito sa patunayan.
Hunyo 8, 2006 Ang sumiyasat ng Hukbong Pandagat ng Estados Unidos sino na humarap sa loob ng paggagahasa na pagpapatunay laban sa apat na hukbong dagat sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng tarangkahan ng Embahada ng Estados Unidos mula sa nagpapatotoo sa mga paglilitis ng apat. Ang nagsasakdal ng abogado sa pag uugali ng kumilos bilang na isang "Malinaw ng Pagsubok sa mga bahagi ng mga Pamahalaan ng Estados Unidos, magtungo sa pag ingat namin mula sa pagtamo ng patotohanan ganyan na tayo'y mangailangan at mula sa bunyag ang hukuman na ang katotohanan."
Hulyo 14, 2006 Ang Bulkang Mayon sa Albay na sumuka sa labas na ang ibinubuga ng bulkan at abo. Ang Paaralan ng Bulkanolohiya at Seismolohiya ng Pilipinas na lumaki ng tunog mula sa antas na una at ikalawang kapatagan, na ang umagap ng pag alis.
Hulyo 24, 2006 Si pangulong Arroyo na sumabit sa pagklase sa Kalakhang Maynila at sa kabilang lugar patungo sa Bagyong Glenda (pangalang na aklat na kinatatalaan ng mga kautusan ng pandaigdig: Kaemi).
Agosto 7, 2006 Ang Bulkang Mayon na napaka ng yaon sa pagkilos ng bulkan, ang pangunahin ng Paaralan Bulkanolopiya at Seismolohiya ng Pilipinas patungo sa alagaan ng pagpantay ng tunog mula sa una at ikalawang kapatagan, alin sa maliksi na nauukol sa utos na pag alis sa pamamaraan.
Agosto 11, 2006 Isa sa Pagtapon ng Langis na palayo na ang tabing dagat na magkataon sa Guimaras, ang sanhi na pagkalat ng pinsala ng ligirin ng pagiisip
Agosto 16, 2006 Ang kagawaran ng harangan at ang nauukol sa hukuman ng paglupong ng mga Kalulungan ng mga Kinatawan na talbak na ang nakaraang Kasong nasasakdal ay lumaban kay pangulong Arroyo.
Agosto 24, 2006 Ang Kapulungan ng mga Kinatawan sa Batasang Pambansa ay naglubos ng talbak na ang Paratang sa Pilipinas ay lumaban agad ni pangulong Arroyo, ang pagboto ay 173-32.
Setyembre 27, 2006 Sina pangulong Arroyo na pansamantala ng pag antas ng klase sa tinatablan ng lugar, kabilang ang Kalakhang Maynila na bilang Bagyong Milenyo (Pangalang aklat na kinatatalaan ng mga Kautusan ng pandaigdig: Xangsane) lumapit sa kanlurang tabing dagat ng Luzon.
Setyembre 28, 2006 Ang Bagyong Milenyo na ang sanhi ng pagkalat ng pagkasira sa lahat ng dako sa Luzon at sa Kalakhang Maynila, ang dahilan at kaliitliitan ng mahigit sa dalawang namatay, ang huling pagkawasak na hanggang katangian, ang pagpapigil sa pagantas at ang riles ng metro o Metrorail sa ibaba ng pagsasara ng pamahalaan ng opisyal, ang pagpapigil ng pagkalakal at ang Pamilihang Sapi ng Pilipinas, ang malumpo ng Daang Pag Ipit ng Timog Luzon o South Luzon Expressway , pagpapawala ng bisa ng pagtataanan at ang Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino o Ninoy Aquino International Airport at isang maiitim sa labas ng malawak sa Luzon.
Oktubre 10, 2006 Halos ang kaliitliitan ng anim na katao ay namatay sa isang pagsabog sa bayan ng Makilala, Cotabato sa panahon ng kapistahan sa bayan. Kanina sa mga araw, na isang dathan ng kasakunaan at kaliitliitan ng apat na katao sa Lungsod ng Tacurong.
Oktubre 11, 2006 Ang isang pagsabog ng manggagahaman sa Lungsod ng Cotabato, halos ang patay at nasugatan na hindi ang isa. sa mga pamumuno ng Hilangang Cotabato na magbintang sa Bungad ng Pagpapalaya sa Islamikong Moro o Moro Islamic Liberation Front ang bilang magkamit ng sala.
Oktubre 21, 2006 Ang A 5.2 na kalahikan ng manunuklas ng lindol na nagbunggo sa Gitnang Pilipinas. ang mangaligkig ng pagputok sa ika 10:30 ng gabi kasama ng yaon sa eping gitna sa ilan ang 35 na kilometro timugan ng bayan ng Boac, Marinduque. ang temborasyon na noon ng pieltro at masinsin na apat ng kabisera sa Maynila.
Oktubre 28, 2006 Ang noong isinilang ng lalawigang Shariff Kabunsuan ay nandito na matatagupan sa bahagi ng Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanao at kasama ng 11 munisipyo o bayan na mula sa Mindanao.
Oktubre 29, 2006 Ang Bagyong Paeng (Pangalang Pandaigdig Cimaron) na ginawa sa lupang kapupunuan sa Luzon na hinggil sa ganap ng ika 9:00 ng gabi., ang namatay at kaliitliitan na mahigit sa 13 na katao.
Oktubre 31, 2006 Ang pangalang Shariff Kabunsuan. ito ang naging lalawigan sa Pilipinas' ang ika walongpung panglalawigan at ang ika anim ng Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanao.
Nobyembre 11, 2006 Ang Bagong Quennie na ginawa ng lupang kapupunan sa bayan ng Casiguran, Aurora. Ang kagawaran ng kirma ng PAGASA na angatin ng pahiwatig ng bagyo sa paglubha ng Hilangang Luzon.
Nobyembre 29, 2006 Ang Bagyong Reming ay napaka ng bilang pagpasok na ito na ang malawak ng responsibilidad ng Pilipinas; ang mga pamahalaan ng mayroon ng suspendido sa klase sa malawak ng tinatablan para sa ika 30 ng Nobyembre.
Disyembre 1, 2006 Ang magpahayag sa lalawigan ng Albay ang isang kalagayan ng kapahamakan na mayroon ng Bagyong Reming ang sanhi ng mahigit sa 198 ang bilang at ang namatay.
Disyembre 2, 2006 Noong isinilang sa pulong lalawigan sa Pulo ng Dinagat o Dinagat Islands na patungo na matatagpuan sa rehiyon ng CARAGA sa Mindanao at pati ang kasama ng pitong munisipyo o bayan.
Disyembre 3, 2006 Sina dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ang mapahayag ng isang "Pambansang Kalagayan ng Kapahamakan" na bilang 406 ang nasawi matapos ang Bagyong Reming ilan ang mapapangyari ng putik at dausdos na umabot sa Bulkang Mayon.
Disyembre 4, 2006 Ang mga Hukbong Dagat ng Estados Unidos na si Daniel J. Smith ang magtatag ng may sala sa Kasong Paggahasa sa Subic na isang babaeng Pilipina na si Suzette Nicolas sa pangalang Nicole; at iba pang mga tatlong kawal ng Hukbong Pandagat ng mga Amerikano na si Chad Carpentier, Dominic Duplantis at si Keith Silkwood ang palawan ng sala.
Disyembre 8, 2006 Ang atang na sisingilin sa Bagyong Seniang ang banta ng Cebu, Ang ika 12 ng talutok ng Asosasyon ng mga Bansa ng Tiomg-Sliangang Asya o Associaton of Southeast Asian Nations (ASEAN) na noon ng ipagpaliban.
Disyembre 8, 2006 Ang Pulo ng Dinagat o Dinagat Islands na ang naging ika 81 ng panlalawigan matapos ang pagboto ng subukin ng yaon sa paghiwalay mula sa Surigao del Norte.
Disyembre 16, 2006 Ang kinatawan ng Abra na si Luis Bersamin, Jr. ay binaril sa ibaba sa panahon ng kapanaligan ng ikinasal sa Lungsod Quezon.
Disyembre 27, 2006 Si Khadaffy Janjalani ang manatili ng pinag mayroong mabawi ang malapit sa bayan ng Patikul, sa Sulu, sa pulo ng Jolo, ang mga balita sa pamamagitan ng mga militar sa Pilipinas. subukan natin ang DNA ang mayroong pinag utos ng patotohanan ang matuklasan.
Disyembre 30, 2006 Ang humakayat ng mga Amerikanong paglilingkod ng kalakihan sa mga sumibat ng kabo ng kawal na si Daniel J. Smith ay maligtas ng mula sa isang piitan ng Makati na pagsapit ng hating gabi tuwing biyernes ng gabi at inilipat sa embahada ng Estados Unidos sa pag utos ng mga pamahalaan ng Pilipinas.
Enero 4, 2007 Ang kislap ng pagbaha sa Silangang Visayas na hayaan ng mahigit sa 9 ang namatay.
Enero 9, 2007 Ang magkulumot ng mga taumbayan na pagpunta sa Quiapo, Maynila para sa ipagdiriwang ang ika 400 taong annibersaryo ng pook ng Itim ng Nazareno ng dumating sa Mehiko.
Enero 13, 2007 Ang mga pinuno ng taga Asya na ang panatang malapit sa pagtali at ang Ika 12 na pagtuktok ng Kapisanan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya o Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ay naganap sa Lungsod ng Mandaue sa Cebu.
Hulyo 11, 2007 Ang mahigit sa 14 na Kawal ng Hukbong Pandagat ng Pilipinas ay simula ang napugutan ng ulo matapos na isang makatagpo na lumaban sa mga rebelding Islamiko tulad ng MILF at ang bandidong Abu Sayyaf mula sa bayan ng Tipo Tipo sa pulong lalawigan ng Basilan.
Agosto 8, 2007 Patuloy ang pag ambon na ang ipagpauna ng tatlong araw na pagsayad ang nasa ibabaw ng pagpunta sa natuyong pagdeletreya na bilang Bagyong Chedeng.
Agosto 9, 2007 Ang Bagyong Dodong ang sanhi ng mahigit sa tatlo ang patay at 17 na pinsala.
Agosto 15, 2007 Ang mabigat ng pag ambon mula sa Higop ng Bagyong Egay ang sanhi ng pagpapatigil ng mga klase at ang pagsasara ng tanggapang pamahalaan sa Hilagang Luzon at Kalakhang Maynila.
Agosto 28, 2007 Ang pagkatapon ng Partido Komunista ng Pilipinas ang magtatag na taga pangulo na si Jose Maria Sison ay nadakip sa Utrecht sa Netherlands.
Setyembre 12, 2007 Ang Sandiganbayan na humikayat ng dating pangulong Joseph Estrada para sa kasong Pangdarunbong at hinatulan niya sa Magkulot ng Magkabilanggo habang buhay ng magpalaya sa kaniyang pagbintangan sa kabilang magsakdal.
Oktubre 26, 2007 Sina dating pangulong Joseph Estrada ay kapatawaran ng paglaya mula sa piitan pagkatapos ng kaniyang paglilitis.
Oktubre 19, 2007 Ang pangdikdik ng Glorietta sa Lungsod ng Makati ay magpahayag ng Pagsabog sa pamamagitan ng hindi nakilalang mangdadaluhong.
Nobyembre 13, 2007 Ang isang pagsabog ng gusali sa Batasang Pambansa sa Lungsod Quezon apat na katao ang namatay, Kabilang ng Kinatawan ng Representante ng Basilan na si Wahab Akbar.
Nobyembre 29, 2007 Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagkubkob na patungo sa otel ng Manila Peninsula sa huling katapusan ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagakayin kay senador Antonio Trillanes IV ang isang yugtong Pagaklas ng mapanghihimagsik mula sa Manila Peninsula sa Lungsod ng Makati.

[baguhin] Mga talasanggunian

[baguhin] Pagkilala

Smallwikipedialogo.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Mga pangyayari sa Pilipinas (Pangatlong Republika). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.