Mga Gamit sa Pangunang Lunas (First Aid Kit)

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Kinakailangang maging handa ang sinumang tao sa anumang sakuna o panganib. Makabubuting laging handa, at maisasaalang-alang ang sumusunod na bagay upang makadalo agad sa mga tao na nangangailangan ng pangunang lunas. Heto ang ilang bagay na maaaring ilagay sa isang bag, at nang mabitbit nang mabilis:

 • Madikit na benda (adhesive strip bandages);
 • Mga tabletang analgesic, gaya ng aspirin, acetaminophen, o ibuprofen (isama na rin ang likidong acetaminophen para sa bata);
 • Angle-edged tweezer na pambunot sa salamin, tinik at tibo;
 • Antibiyotikong pamahid para sa nahiwang kalamnan o ugat;
 • Kremang antihistamine para sa kagat ng insekto at pangangati;
 • Antiseptiko, gaya ng betadine, isopropyl alcohol, o antiseptic towelettes, na pawang panlinis ng sugat at proteksiyon sa impeksiyon;
 • Calamine lotion;
 • Bulak na hugis-bola, o kaya'y bulak na nasa dulo ng munting pamahid;
 • Glab (disposable latex gloves);
 • Elastikong benda para sa mga natapilok, naipitan ng ugat, o nalinsad na buto;
 • Matigas at sapad na plastik, gaya ng pasong credit card, para makayod ang tibo na gaya ng sa putakti;
 • Plaslayt at baterya;
 • Sabon na hindi masangsang ang pabango;
 • Instant ice compress;
 • Ipecac sirup at activated charcoal, kung may aksidente ng pagkalason;
 • Termometro na maaaring isubo o ipitin sa kilikili;
 • Gunting
 • Malinis na gasang may lapad na apat na pulgada, at mahabang rolyo ng gasa at teyp;
 • Numero ng telepono ng inyong kilalang doktor, numero ng serbisyong medikal para sa mabilisang pagtugon, at numero ng departamento ng pamatay-sunog;

Sanggunian: Reader's Digest Guide To Medical Cures and Treatments