Forest Management Bureau

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang Forest Management Bureau ng Pilipinas ay isang sangay ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman (Department of Environment and Natural Resources) ng Pilipinas. Ito ay naglalayong protektahan, paunlarin at pangasiwaan ang mga kagubatan at kakahuyan ng Pilipinas. Ito ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba’t-ibang lokal at internasyonal na organisasyon sa paggawa ng mga pag-aaral, patakaran, at mga programang pangkalikasan. Ang opisina ng Forest Management Bureau (FMB) ay matatagpuan sa Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Ang kasalukuyang direktor ng FMB ay si For. Marlo D. Mendoza, at ang pangalawang direktor ay si For. Neria A. Andin.

Mga nilalaman

[baguhin] Kasaysayan ng Pangangasiwa ng Kagubatan sa Pilipinas

Panahon ng mga Kastila

Noon pa mang panahon ng mga Kastila sa Pilipinas, mayroon nang pangasiwaan ng kagubatan sa bansa na tinawag na “Inspeccion General de Montes.” Ito ay naglayong alamin ang lawak ng kagubatan at mga yaman sa kagubatan sa Pilipinas, pangasiwaan ang pangangahoy, at gumawa ng mga batas sa pagpuputol ng kahoy para sa mga pang-komersyal na layunin.

Panahon ng mga Amerikano

Noong panahon ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas, pinalitan ang pangalan ng “Inspeccion” at ito ay naging “Forestry Bureau”. Noong Setyembre 1901, nagkaroon ng Department of Interior (Kagawaran ng Interyor) at dito ipinapaloob ang opisina ng Forestry Bureau.

Noong 1904 ay pinairal ang lupon ng mga batas na tinatawag na “Philippine Forest Policy,” na siyang nagsaad ng lahat ng mga panununtunan na may kinalaman sa paggamit ng mga kakahuyan at pangangalaga ng kagubatan ng Pilipinas.

Noong 1916, inilipat mula sa Department of Interior tungo sa “Department of Agriculture and Natural Resources” (Kagawaran ng Agrikultura at Likas na Yaman) ang pangangasiwa ng “Bureau of Forestry”. Sa hakbang na ito, naging mas malawak ang responsibilidad ng Forestry Bureau. Kabilang sa mga responsibilidad na nakaatas dito ay ang pagpapatupad isang pambansang sistema ng pangangasiwa sa mga kagubatan, pagprotekta ng mga hayop at iba pang likas na yaman na matatagpuan sa mga kagubatan, at pagreregula ng pagbigay ng mga lisensya sa mga kompanyang pumuputol ng mga kakahuyan.

Isang mahalagang pangyayari sa panahong ito ay ang pagtakda sa isang Filipino, si Florencio Tamesis noong Enero 1, 1937 bilang direktor ng “Bureau of Forestry”. Siya ang unang Filipino na direktor ng kagawaran.

Panahon ng Hapon

Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, naging “Bureau of Forestry and Fishery” ang kagawaran, at ito ay ipinasailalim sa sangay ng “Ministry of Agriculture and Commerce.” Ang isa sa mga mahalagang batas na ipinatupad ng “Bureau of Forestry and Fishery” ay ang pagbabawal sa pamumutol ng mga puno na malapit sa bukal ng tubig, na maaaring gamitin pang-irigasyon o kaya’y bilang suplay ng tubig na iniinom.

Panahon Matapos ang Pananakop

Noong Abril 1945, ibinuo muli ang “Bureau of Forestry”, na mayroong limang dibisyon at 44 na opisina sa iba’t-ibang distrito sa Pilipinas. Ang ilan sa mga mahahalagang pangyayaring kaugnay sa kawanihang ito ay ang pagbubuo ng “Parks and Wildlife Commission” noong 1953, ng “Forest Products Institute” noong 1957, at ng “Reforestation Administration” noong 1960. Noon namang 1972, ipinagsanib ang tatlong kawanihan (ang Bureau of Forestry, ang opisina ng Parks and Wildlife at ang Reforestation Administration) at ipinasailalim ang mga ito sa bagong opisina na tinawag na “Bureau of Forest Development”.

Noong 1985, binuo ang “Wood Industry Development Authority” na siyang may pananagutan sa lahat ng mga gawaing may kinalaman sa paggamit ng kakahuyan ng Pilipinas.

Ang Pagbuo ng Forest Management Bureau Noong Hunyo 10, 1987 sa ilalim ng Executive Order bilang 192 (o ang “Reorganization Act of the DENR”), ipinagsama ang “Bureau of Forest Development” at ang “Wood Industry Development Authority” sa ilalim ng isang bagong opisina, na tinawag na “Forest Management Bureau.”

[baguhin] Mga Mahahalagang Batas na Ipinatupad

Simula noong pagkabuo nito noong 1987, maraming mga mahahalagang batas na ang naipatupad ng Forest Management Bureau. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

- Ang pagbuo ng “Master Plan for Forestry Development” o isang pangmalawakang plano para sa pagpapaunlad ng mga kagubatan sa Pilipinas. Ito ay sinimulang ipatupad noong Oktubre 29, 1991.

- Ang pag-amyenda ng Republic Act bilang 7161 sa bagong “Revised Forestry Code of the Philippines” o ang Presidential Decree bilang 705.

- Ang pagsulat ng Republic Act bilang 7586 na kilala bilang “NIPAS Act of 1992,” na siyang nagsaad ng mga tungkulin at sakop ng pananagutan ng “National Integrated Protected Areas Program.”

- Ang pagpapatupad ng Executive Order bilang 263 na siyang nasasaad ng pambansang pamamaraan sa pangangasiwa ng mga kagubatan sa Pilipinas. Ang pamamaraan na ito ay ang “Community-based Forest Management.”’

- Ang pagpapatupad ng Republic Act bilang 8371 na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga etnikong grupo sa Pilipinas. Kaakibat nito ay ang pagbuo ng “National Commission on Indigenous Peoples.”


[baguhin] Istraktura ng Pamamalakad

Ang Forest Management Bureau ay pinangunguhan ng Direktor at ng Pangalawang Direktor. Mayroon itong limang panteknikal na dibisyon, at ito ang sumusunod:

- Reforestation Division na gumagawa ng mga plano at namamahala sa mga programa para sa pag-usbong muli ng mga nasirang pook na pangkakahuyan, sa pag-mintena ng mga kagubatan, at sa paggawa ng mga pag-aaral na magdedetermina sa kung anong mga pook ang nanganganib.

- Natural Forest Management Division ay namamahala sa mga likas na kakahuyan at pook pangkagubatan sa Pilipinas.

- Community-Based Forest Management Division ay responsable sa mga proyektong may kinalaman sa “Community-based forest management” at “People-oriented Forestry.” Ito ay ayon sa pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga komunidad na naninirahan malapit sa mga pook-pangkagubatan, at kung paano makakapekto sa kanilang kalidad ng pamumuhay ang mga programa ng Forest Management Bureau.

- Forest Land Uses Division ay bahala sa pagpaplano at pagpapatibay ng mga patakaran at programa na makasisiguro sa maayos na paggamit at pag-mintena ng mga kagubatan at kakahuyan.

- Forest Economics Division na siyang namamahala sa pag-aaral ng mga kagandahang pang-industriya at pang-ekonomiya na maidudulot ng mga kagubatan at likas na yaman sa mga kagubatan sa Pilipinas, na isinaasalang-alang ang balanseng pang-ekolohiya.

Mayroon din itong tatlong opisinang pang-suporta, at ito ang sumusunod:

- Planning and Project Management Services ay sumasailalim sa Opisina ng Direktor. Sila ay responsible sa pagplano ng mga pangmalakwakang patakaran para sa pamamahala, proteksyon at pag-regula sa paggamit ng mga kagubatan sa Pilipinas. Sila rin ang nakaatas na pag-aralan ang mga proyektong pinapalakad upang makita kung gaano ka-epektibo ang mga ito.

- Administrative Services ang opisinang bahala sa mga pang-administratibong trabaho sa Forest Management Bureau, katulad ng pamamahala sa pinansyal na aspeto ng opisina.

- Legal Division ang nangangasiwa sa mga bagay na may kinalaman sa mga legal na panunutunan, para makasiguro na ang lahat ng mga proyekto ng kawanihan ay nararapat ayon sa batas ng Pilipinas. Sila rin ang nagsisilbing kinatawan ng Forest Management Bureau sa lahat ng mga legal na usapin at kaso.

[baguhin] Mga Programang Ipinatupad

Ang ilan lamang sa mga programang ipinatupad at kasalukuyang ipinapatupad ng Forest Management Bureau ay ang sumusunod:

- Forest Resources Assessment Project na isang kasunduan sa pagitan ng FMB at ng “Forestry Department of the Food and Agriculture Organization” ng United Nations. Ito ay isang pangmatagalang proyekto para sa pag-aaral ng mga likas na yamang matatagpuan sa mga kagubatan at kung paano mapoprotektahan at mapapangasiwaan ang paggamit ng mga ito.

- Community Livelihood Assistance Special Program (CLASP) ay isang programang naglalayong pag-aralan kung paano magagamit sa wastong pamamaraan ang mga likas na yaman sa mga kagubatan upang mabigyang-lunas ang kahirapan ng ilang mga komunidad.

- National Clonal Forestation Project (NCFP) ay isang proyektong naglalayong pag-usbungin ang suplay ng kakahuyan sa Pilipinas sa pamamagitan ng agham at ng teknolohiyang “cloning”.

- Regional Forestry Master Plan Development o ang pagkakaroon ng mga pangmatagalan at masusing pag-aaral upang makapagbuo ng mga patakaran, polisiya at programa tungo sa pag-unlad ng mga kagubatan at pinagkukunang-yaman sa Pilipinas. Ito ay sumasailalim sa 25 taong planong ginawa ng pamahalaang Pilipinas, sa tulong ng Asian Development Bank at ng Finnish International Development Agency.

[baguhin] Sanggunian

“Forest Management Bureau” http://forestry.denr.gov.ph/index.html (accessed on 28 January 2010) “Forest Management Bureau” http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Forest_Management_Bureau (accessed on 28 January 28 2010)


[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.