Cabeza de Barangay

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang Cabeza de Barangay, kilala rin bilang Teniente del Barrio ay ang pinuno at tagapamahala ng barangay noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa pagbagsak ng mga lalawigan sa korona ng Espanya, ang mga pinuno ng baryo, o mga datu ang siyang unang naatasan upang pamunuan ang kanilang sakop bilang cabeza de barangay.

Mga nilalaman

[baguhin] Kasaysayan

Sang-ayon sa kautusan ni haring Philip II, ang mga mababait na Filipino, bilang mga “pagano” ay inuutusang yakapin ang relihiyong Kristiyanismo. Maging ang mga datu ay hindi nakaligtas sa kautusan, ngunit mananatili pa rin sa kanila ang antas nila sa lipunan, maging ang ilang karapatan at pribelehiyo na mayroon sila bago pa man sila masakop ng Espanya. Kabilang sa pribilehiyong kanilang tinatamasa, kasama ang kanilang asawa at panganay na anak na lalake, ay ang malibre sa pagbabayad ng buwis o tributo.

Bilang pinuno ng barangay, ang cabeza ay nagpapatupad ng batas alinsunod sa pinag-uutos ng mga pinunong Espanyol. Mayroon din silang ugnayan sa mga cabeza ng iba pang barangay na malapit sa kaniyang sakop. Ang kaniyang pagkapinuno ay namamana, kaya mahalagang magkaroon siya ng anak na lalake na siyang hahalili sa kaniya sakaling siya'y pumanaw. Halimbawang ang cabeza ay magbitiw sa kaniyang pagkapinuno at wala siyang anak na lalake na papalit sa kaniyang posisyon, ang tagapangasiwa ng barangay o di kaya'y ang delegado ng kapulungan ng mga cabeza ang siyang mamimili ng susunod na cabeza de barangay. Sapagkat sila ay nasa pinakamataas na antas ng sinaunang lipunan, itinuring na rin silang kabilang sa antas na Principalía. Mula sa kanilang hanay ay pagbobotohan ang magiging pinuno ng bayan na tinatawag na Gobernadorcillo na tanging sila lamang ang maaaring maghalal.

Ngunit ang mga cabeza de barangay ay kinasangkapan lamang ng mga Espanyol sa paglikom ng buwis mula sa mga mamamayan, upang sa halip na sa mga Espanyol, ay sa kanila mapoot ang mga katutubo na kanilang sakop. Ang mga pinunong Espanyol ang siyang nagtatakda ng halaga ng tributo na kinakailangan nilang makalap. Kung kinulang ang kanilang nakokolekta mula sa mga mamamayan, ang mga cabeza ang kinakailangang magpuno sa halagang salat. May ilang pagkakataon na kinakamkam ng mga Espanyol ang kanilang kayamanan at pag-aari bilang kabayaran sa kakulangang halaga.

[baguhin] Kasalukuyan

Nang panandaliang mapasailalim ng mga Amerikano ang Pilipinas ay nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan. Dinala ng mga Amerikano ang demokratikong sistema nila sa politika, partikular na dito pagdaraos ng halalan sa pamunuan ng gobyerno. Ang pagiging cabeza de barangay ay hindi na namamana o napapasa. Isang halalan ang nagaganap upang mapili ang pinuno. Hinalilihan ng barrio ang barangay bilang pinakamaliit na yunit politikal sa Pilipinas na pinamumunuan ng Kapitan ng Barrio na may kapangyarihang kagaya din ng sa dating cabeza de barangay. Sa pagdating din ng mga Amerikano ay tuluyan nang nawala ang kapangyarihang dating tinatamasa ng mga cabeza de barangay at mga kabilang sa antas na Principalía, at sila'y namuhay bilang pangkaraniwang mamamayan na lamang.

Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ay mulinang pinalanganang barangay ang barrio na pinamumunuan naman ng Kapitan ng Barangay. Taong 1991 naman nang tuluyan nang mapasama sa Kodigo ng Pamahalaang Lokal ang kautusan at ordinansa patungkol sa barangay, kabilang ang lupon ng opisyal, mga takdang tungkulin at kapangyarihan.

[baguhin] Sanggunian

[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.