Blog:Saludo sa mga Guro

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Outstanding teachers.gif

Isa sa mga pinakamahigpit na buwan ang Oktubre dahil nagaganap sa buwang ito ang pagsasara ng unang semestre sa kolehiyo o di kaya'y ang pagtatapos ng second quarter sa elementarya at hayskul. Abala ang mga estudyante sa paghahabol ng mga proyekto at grado, samantalang ang mga magulang ay kumakayod nang husto para sa susunod na pangmatrikula ng kanilang mga anak.

Hinuhubog ng paaralan ang kaisipan at pagkatao ng mga kabataan, at marapat lamang na itaguyod ng Kagawaran ng Edukasyon ang estado ng edukasyon sa bansa sa higit na makabuluhan, siyentipiko, at napapanahong antas. Makatutulong sa ganitong layunin ang paggamit ng Filipino bilang midyum sa edukasyon. Hindi pangangarap ang gayong pananaw. Marami nang saliksik na nagpapatunay na mabilis matuto ang mga bata kung wikang Filipino at wikang batid nila mulang pagkabata ang gagamitin ng mga guro sa pagtuturo.

Ang Oktubre ay hindi lamang dapat nakalaan sa mga relihiyosong pagdiriwang at mga kapistahan. Pumapatak sa ika-limang araw ng buwan na ito ang Pandaigdigang Araw ng mga Guro bilang pasasalamat sa kanilang pagkakayod upang magampanan nila ang kanilang propesyon nang higit sa kayang ibayad sa kanila ng estado o institusyong pinagmumulan. Dapat itong mabatid ng mga mag-aaral, mga administrador ng mga paaralan, at ang gobyerno, upang maparangalan ang mga tao na gumabay sa kanila sa landas ng diwa, katwiran, at bait.

Nakalulungkot na unti-unting nauubos ang mga guro sa Pilipinas, at nalilipat sa gaya ng Estados Unidos, Canada, at Australia, upang doon magturo o kaya'y magtrabaho na lihis sa kanilang kasanayan. Isa sa mga sanhi ng ganitong krisis ang patuloy na kakulangan sa badyet sa edukasyon. Kailangang kumilos na ang pamahalaang Pilipinas bago maging huli ang lahat, at baka magising tayo isang araw na ulila ang mga paaralan dahil wala na, wala na sa ating piling ang mga minamahal na guro at ang itinuturing na ikalawang magulang.