Ateneo de Davao University

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Abanseng edukasyong ginagabayan ng mataimtim na pananalig sa diyos at matapat na pagsisilbi sa kapuwa ang itinataguyod Ateneo de Davao University.

Mga nilalaman

[baguhin] Pinag-ugatan

Siyam na paaralan ang pag-aari at pinatatakbo ng Society of Jesus (Kapisanan ni Hesus), at isa rito ang Ateneo de Davao University. Nakaugat sa apat na siglo ang tradisyong pampaaralan ng Ateneo de Davao at mula sa karanasan ng pagtuturo ng kapisanan. Nagsimula ang nasabing tradisyon nang itatag ang Kolehiyo sa Messina noong 1547 ni San Ignacio de Loyola, ang tagapagtatag ng Kapisanan ni Hesus, at ngayon ay matatagpuan sa maraming institusyong pampaaralang pinangangasiwaan ng Kapisanan ni Hesus sa buong mundo.

Itinatag ang Ateneo de Davao noong 1948, nang hilingin ni Padre Luis del Rosario, S.J., at pinangasiwaan ng mga Heswita ang St. Peter's Parochial School bago pinalitan ang pangalan. Kabilang sa mga nagtatag ng bagong paaralan si P. Theodore E. Daigler S.J., na naging unang Rektor ng Ateneo de Davao; sina P. Alfredo Paguia, S.J. at Grant Quinn S.J., at ang mga iskolastikong sina James Donelan S.J. at Rodolfo Malasmas S.J.

Nagbukas ang Ateneo de Davao noong Hunyo 1948, at naghain ng Ikalima at Ikaanim na Grado sa elementarya, at mulang una hanggang ikatlong taon sa mataas na paaralan. May 71 estudyante sa elementarya at 131 estudyante sa hay-iskul na nag-aral sa loob ng gusaling yari sa kahoy at nakatimo sa anim na ektaryang lupain sa Matina.

[baguhin] Mga Kampus

Sa tulong ni Reb. Clovis Thibault, P.M.E., Obispo-Prelado ng Davao, naitatag ang Jacinto kampus noong 1951. Naglalaan ang kampus ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral sa hay-iskul kapag araw, at kung gabi naman ay laan sa mga kurso sa kolehiyo. Kabilang sa mga kursong inihahain noon ang sining-liberal, komersiyo, edukasyon, katuwang sa sining, pangunang-batas, sekretaryal, at sertipikong programa para sa mga guro sa elementarya. May 130 lalaking estudyante sa kolehiyo noong 1951 nang magsimula ang Departamento sa Kolehiyo, na inilugar sa Bulwagang Bellarmine. Noong 1953, binuksan para sa magkahalong kasarian ang Ateneo de Davao College. Siyam na programang kurso sa kolehiyo ang inihain sa mga estudyante.

Inorganisa ni Bb. Elsa Escaño noong 1956 ang unyon sa pagpapautang para sa mga estudyante ng Ateneo de Davao.

Lumago ang Departamento ng Kolehiyo pagsapit ng 1960, kaya kinailangang magpatayo ng limang palapag na gusali. Noong sumunod na taon, sinimulan ang Kolehiyo ng Batas, upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyanteng nag-aaral ng pangunang batas at nais magkaroon ng de-kalidad na Katolikong edukasyong pambatas sa Ateneo de Davao.

Dalawang palapag at dalawang panig na gusali ang itinayo sa Matina kampus noong 1967, at inilipat ang hay-iskul sa Matina kampus, saka tumanggap muli ng mga babaeng estudyante sa elementarya. Pagsapit ng 1968, handang-handa na ang Ateneo de Davao na maghain ng mga kursong gradwado.

Tumanggap ng kauna-unahang akredistayon ang Ateneo de Davao College mula sa Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU) noong 1969. Nabuo ang Mindanao Consortium of Ateneo Schools pagkaraan, sa bisa ng pagsang-ayon ng Departamento of Edukasyon, nang magsanib ang Ateneo de Davao at Xavier University.

Binigyan ng kauna-unahang akreditasyon ng PAASCU ang Paaralang Elementarya ng Ateneo de Davao noong 1973. Nakisanib ang Paaralang Gradwado ng Ateneo de Davao sa St. Francis Xavier Regional Seminary para sa digring masterado sa Teolohiya at sa Edukasyong Teolohiya.

Ang iba pang mahahalagang pangyayari sa paglago ng Ateneo de Davao ay ang sumusunod:

  • Binigyan ng akreditasyon ng PAASCU ang hay-iskul ng Ateneo de Davao noong 1974. Nabuo rin sa naturang taon ang Institute of Small Farms and Industries (ISFI). Itinayo ang limang palapag na gusali sa tulong ng Coconut Federation (COCOFED). Ang dormitoryo ay naging Bulwagang Dotterweich nang papaghunusin yaong opisina at silid-aralan.
  • Binuksan noong 1974 ang sangay ng Ateneo de Davao sa Compostela, Davao del Norte.

[baguhin] Pagsilang ng Unibersidad

Nakamit ng Ateneo de Davao ang estado ng pagiging unibersidad noong 1977. Si P. Emeterio Barcelon S.J. ang naging unang Pangulo ng unibersidad. Sinimulan nang taong iyon ang Kolehiyo ng Agrikultura, at tinanggap ang mga babae sa hay-iskul. Sinimulan din ang edukasyon sa preschool.

Nakipag-ugnayan ang Ateneo de Davao sa National Science Development Board upang maitatag ang Regional Science Teaching Center noong 1979. Nabuksan sa unang pagkakataon ang edukasyon sa inhinyeriya, na ang kauna-unahang kurso ay inihinyeriyang kimiko.

Itinatag noong 1982 ang Social Involvement Coordinating Office (SICO) upang tugunan ang pangangailangan sa pakikilahok mga estudyante sa kolehiyo doon sa malawak na lipunan.

Ilang gusali pa ang itinayo ng Ateneo de Davao dahil sa tulong pananalapi ng USAID Office of American Schools and Hospitals Abroad, at ganap na natapos ang mga pasilidad noong 1984. Pinalakas ang mga programa sa agham at teknolohiya. Idinagdag din ang tatlong programa sa inhinyeriya: civil engineering, electrical engineering at mechanical engineering.

Isinaayos ang malawakang organisasyon ng unibersidad noong 1989, at hinirang ang ilang layko na mamuno sa mga paaralan. Inilaan ang Matina kampus para sa batayang edukasyon. Inilaan sa tersaryong edukasyon at iba pang sangay na opisina ang Jacinto kampus. Pinanatili naman ng unibersidad ang retreat house sa Talomo para sa paghuhubog-espiritwal ng mga estudyante.

[baguhin] Tungo sa Bagong Siglo

Itinatag ang Instructional Media Center sa hay-iskul noong 1990. Ang nasabing sentro ay may aklatan, laboratoryong pangkompiyuter, at silid awdiyo-biswal. Nilikha naman ang Ateneo Computer Science Center sa antas na kolehiyo na naghain ng mga kurso sa mga estudyante.

Bumaba ang enrolment sa programang agrikultura, kaya isinara iyon noong 1991. Isinara din ang sangay Valderrama-Compostela. Muling nakatanggap ng akreditasyon sa PAASCU sa sumunod na limang taon ang Kolehiyo ng Sining at Agham, at ang kapuwa Mataas at Mababang Paaralan. Sinimulan ang programa sa gradwadong Teolohiya noong 1992, at tinawag na Ignatian Institute for Religios Education (IIRE) na pinamunuan ni P. William Malley S.J.

Noong 1994, ang mga programa sa Negosyo at Pangasiwaan ay kinilalang Sentro ng Kaunlaran ng Commission on Higher Education (CHED).

Natamo ng Ateneo de Davao ang Sentro ng Kahusayan para sa Edukasyong Pangguro noong 1996. Pinalakas din ng unibersidad ang impormasyong panteknolohiya sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Mosaic Communications at sa tulong mula sa Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (Department of Science and Technology/DOST).

Samantala, itinayo ng unibersidad ang bagong gusali ng hay-iskul, na may tatlong panig, apat na palapag at 114 silid. Pinalawak din ang preschool at paaralang elementarya nang itayo ang dalawang panig, apat na palapag na may 99 silid na gusali. Pinaganda ang aklatan, laboratoryo, at opisina. Binuo rin ang sentro ng aklatan at teknolohiya para sa preschool.

Nilikha noong 1998 ang School of Business and Governance (SBG) na nagbunsod ng mga kursong programa. Pinaglangkap din nito ang mga di-grawado, gradwado, at posgradwadong programa. Kinilala ng CHED ang Ateneo de Davao bilang Sentro ng Kaunlaran sa Pagtuturo ng Kemistri at Matematika.

Pinaunlad din ng unibersidad ang Kolehiyo ng Sining at Agham noong 1999. Nabago ang pangalan ng kolehiyo at tinawag na School of Arts and Sciences (SAS) o Paaralan ng Sining at Agham. Isinulong din ang programa sa iskolarship sa kolehiyo na pinamumunuan ng tagapag-ugnay at pinangangasiwaan ng lupon na binubuo ng 13 administrador.

[baguhin] Pagpapaunlad ng Impraestruktura

Nagkaroon muli ng pagpapanibago ng impraestruktura ang Ateneo de Davao noong 2000. Itinayo ang Bulwagang Finster—na may siyam na palapag, kainan, at 110 bagong silid. Ang Ateneo de Davao ang kauna-unahang unibersidad sa Lungsod Davao na nagkaroon ng 20-kataong serbisyong elebeytor at awtoditoryong makapaglalaman ng 600 katao.

Natapos noong 2004 ang Matina Sports Complex. Hindi magtatagal at kikilalanin ng CHED ang unibersidad bilang Sentro ng Kaunlaran sa Impormasyon at Teknolohiyang Edukasyon.

Nagbukas ng kurso para sa Batsilyer sa Agham sa Narsing ang unibersidad noong 2001. Nang lumaon, ang programa ang naging ganap na Kolehiyo ng Narsing (College of Nursing).

Binigyan ng CHED ng ganap na awtonomiya ang Ateneo de Davao noong 25 Setyembre 2001, sa bisa ng CHED Memorandum Order Bilang 32, Serye ng 2001.

Ginawang priyoridad ng unibersidad ang pagpapaunlad ng fakultad nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gradwadong kurso, seminar, at palihan. Binuo rin ang University Research Manual noong 2006; at itinatag ang Research and Publications Office (Tanggapan ng Pananaliksik at Publikasyon).

Nagkaroon ng malawakang pagpaplano ang Ateneo de Davao upang tasahin ang bisyon at misyon nito. Pinahigpit ang patakaran laban sa pandaraya at isinulong ang katapatang akademiko at integridad ng estudyante. Nakilahok din ang nasabing unibersidad sa Talakayan ng mga Heswitang Unibersidad sa Mindanao noong Mayo 2006, at siyang nagpalakas ng pagtutulungan ng tatlong unibersidad.

[baguhin] Sanggunian

[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.