Arkanghel

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Sina Gabriel, Miguel at Rafael. (Kuha ni "4ThGlryOfGod" mula sa Flickr.com. Reserbado ang ilang karapatan.)


Ang mga Arkanghel o archangels sa wikang Ingles ay isang isa sa siyam na hanay ng mga anghel. Kinabibilangan ito nina Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Remiel, Jofiel, at iba pa. Dati ring kasama rito si Lucifer.

Ikawalong Koro ang mga arkanghel, pitong anghel na tumayo sa harap ng Diyos sa Pahayag. Bagama't pito lamang ang nababanggit, pinagtatalunan kung sino ang mga ito. Ang mga arkanghel ang banal na tagapamagitan ng Diyos sa tao at mga mandirigma laban sa kasamaan.


Mga nilalaman

[baguhin] Pinagmulan

Mula pa noong ika-apat na siglo, dinadakila na ang pitong Arkanghel sa Romano Katoliko. Purong espiritu at walang bahid ng kasalanang naglilingkod sa Diyos ang mga anghel. Binubuo ito ng siyam na koro: Serapim, Kerubin, Trono, Dominyo, Birtud, Kapangyarihan, Prinsipalidad, Arkanghel at ordinaryong mga Anghel.

Nakadikit sa mga pangalan ng mga Arkanghel ang el na mula sa El na nangangahulugang Diyos sa salitang Hebreo. Nakasalalay naman sa unang bahagi ng kanilang pangalan depende sa kanilang kapangyarihan.

Noong ikawalong siglo, nag-alala ang Simbahang Katolika sa lumalaking pagdasal ng mga Kristiyano sa mga anghel. Sa hindi malamang kadahilanan, ipinag-utos ni ng konseho ng Romano sa ilalim ni Papa Zacharias na alisin ang pitong anhel sa hanay ng mga kinikilalang anghel ng Simbahan, dalawa rito ay sina Uriel at Raguel.

Paglipas ng panahon, nagkaroon ng panibagong interes na makilala ang iba't ibang mga arkanghel at lumabas ang iba't ibang pangalan.


[baguhin] Mga Hudyo-Kristiyanong Arkanghel

Maraming lumabas na iba't ibang pangalan ng mga Arkanghel mula sa Hudyo-Kristyano hanggang sa mga tinagong kasulatan. Pinaka kilala sina Miguel, Gabriel at Rafael na naging instrumento sa pagtupad sa Banal na Kasulatan sa pagkabuhay ni Kristo.

[baguhin] Miguel

Nangangahulugang “Siyang Gaya ng Diyos”, si Miguel ang sinasabing unang anghel na nilalang ng Diyos at naging pinuno ng mga Arkanghel. Kinalaban niya si Lucifer nang magkaroon ng digmaan, at nagapi ito. Nabanggit ang kanyang pangalan sa mga kwento nina Moises at Daniel sa bibliya.

Sinasabing siya rin ang titimbang sa mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom, matapos ang muli niyang pakikipaglaban sa pwersa ng kadiliman.

(Basahin ang buong artikulo para kay Miguel)

[baguhin] Gabriel

Nangangahulugang “Ang Diyos ang aking Lakas,” si Gabriel ang itinuturing na tagapaghatid ng mabuting balita ng Diyos. Ipinahayag niya kay Maria ang pagdadalantao ng dalaga at pagsilang sa Anak ng Diyos na si Hesus.

Nagpakita rin siya kay Elizabeth na pinsan ni Maria, tungkol sa pagkakaroon nito ng anak, si Juan Bautista. Bagama't hindi binanggit ang pangalan, tinutukoy siya bilang anghel na nabanggit sa Lumang Tipan na nagpakita sa panaginip kay Daniel, at gumunaw sa Sodom at Gommorah at iba pang lugar na makasalanan na nabanggit sa aklat.

(Basahin ang buong artikulo para kay Gabriel)

[baguhin] Rafael

“Nagpagaling ang Diyos” ang kahulugan ng pangalan ni Rafael. Hindi siya nabanggit sa aklat ng Hebreo pero mababasa sa Aklat ni Tobias sa Septuagint kung saan nagpanggap siya bilang kasamang manlalakbay ng mas nakababatang Tobias, at nagpakilalang Azarias, anak ng dakilang Ananias. Isinalaysay dito ang kwento ng kanilang paglalakbay at kung paano prinotektahan ng anghel sa iba't ibang paraan. Nang magbalik at pagalingin ang nakatatandang Tobias sa pagkabulag, nagpakilala si Azarias bilang anghel na si Rafael, isa sa pitong tumatayo sa harap ng Panginoon. Sa pitong anghel na ito na nasa anghelolohiya ng Hudaismo, tatlo lamang ang nabanggit sa kanonikal na kasulatan. Ang iba pang nasa Aklat ni Enoch ay sina Uriel, Raguel, Sariel, at Jerahmeel, habang nasa natatagong kasulatan naman ang ibang pangalang Izidkiel, Hanael, at Kepharel sa halip na tatlong nabanggit sa listahan.

(Basahin ang buong artikulo para kay Rafael)

[baguhin] Raguel

Nabanggit si Raguel sa Aklat ng Pahayag ni San Juan bilang katulong ng Diyos. Ipatatawag Niya si Raguel at ipatutugtog ang trumpeta para sa mga Anghel ng lamig, yelo at niyebe, at ibuhos ang delubyo sa kanilang mga nasa kaliwa o mga makasalanan.

(Basahin ang buong artikulo para kay Raguel)

[baguhin] Jofiel

Si Jofiel ang unang anghel na binaggit sa Bibliya. Itinaboy niya sina Adan at Eba mula sa Hardin ng Eden matapos nilang suwayin ang utos ng Diyos na huwag kakainin ang bunga mula sa Puno ng Karunungan. Naiwan siyang nagbabantay sa Puno ng Buhay hawak ang nagliliyab na espada para harangin ang pagbabalik dito ng tao.

Siya rin ang nagbantay sa mga anak ni Noah sa arko noong dumating ang malaking pagbaha.

(Basahin ang buong artikulo para kay Jofiel)


[baguhin] Pagdakila

Noong 1050, gumawa ng malawakang pag-aaral si Santa Celia sa mga sinulat ng mga Ama ng Unang Simbahan hanggang sa ika-apat na siglo. Nakilala rito ang pitong Arkanghel at kanilang mga sakramento.

Mula noon, dinadakila na sa Roman Martyrology ang pitong Arkanghel. Isang simbahan sa Mettenheim Bavaria ang inalay para sa Pitong Dakilang Arkanghel na nasa 250 taon nang nakatayo. Makikita sa loob ng simbahan ang pitong altar na inaalay sa pito at ang kanilang mga imahen.


[baguhin] Sanggunian[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.