Aklat ng mga Kawikaan

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang Aklat ng mga Kawikaan[1] ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Ito ang pinakamagandang katipunan ng mga salawikain sa Lumang Tipan, na isinulat ng patula at naglalaman ng mga magagandang aral at mga banal na pagpapatotoo hinggil sa karunungan, kapangyarihan, lakas, kabutihan, at pagkalinga ng Diyos sa taong umaasa sa kaniya. Ibinatay ang buong pangaral ng aklat na ito sa paniniwalang "Ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng Karunungan"[1] o "Upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon."[2]

Mga nilalaman

[baguhin] Diwa

Sa kabuoan, ipinahahatid ng Aklat ng mga Kawikaan ang diwa ng Karunungan, ngunit hindi lamang ang konsepto ng pagiging maalam sa maraming mga bagay-bagay o ang pagiging napakamatalino o maalam. Bagkus, pinakakahulugan nito ang pagkakaalam sa paggawa ng tamang bagay at ang paggawa o pagpapatupad sa tamang bagay na ito.[3]

[baguhin] Paglalarawan

Isang katipunan ng mga pagtuturong pangmoralidad at pangpananampalataya ang Aklat ng mga Kawikaan, na tumatalakay sa mga praktikal at mga pang-araw-araw na bagay-bagay, at yung may kaugnay sa kabutihang-asal, sa pangangalakal, ugnayang pangmag-anak, pakikitungo sa kapwa tao, kagandahang-asal, pagpipigil ng sarili, pagpapakumbaba, katiyagaan, paglingap sa mga taong mahihirap, katapatan sa mga kaibigan, at sa mga karanasan.[2]

[baguhin] Pinagmulan

Nagmula sa maraming mga katutubong pook noong mga ika-9 hanggang ika-3 daantaon bago dumating si Kristo ang mga kawikaan sa librong ito ng Lumang Tipan.[3]

[baguhin] Kaugnayan sa Bagong Tipan

Madalas na nagbabanggit ng mga kawikaan si Hesukristo at ang mga alagad, katulad ng mga nasa Ebanghelyo ni Juan 7, 38; sa Sulat sa mga Romano 12, 20; at sa nasa Sulat mula kay Santiago 4, 6.[1] Ipinakikita ng mga halimbawang paggamit na ito ng mga manunulat sa Bagong Tipan na iginagalang ng mga sinaunang Kristiyano ang mga kaisipang pangkarunungan ng mga sinaunang mga pantas o sambong - mga marurunong na mga tao - ng Israel.[1]

[baguhin] Mga bahagi

Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan.[1]

  • Pambungad na Salita (1,1-9,18)
  • Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16)
  • Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34)
  • Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27)
  • Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31)

[baguhin] Sanggunian

[baguhin] Mga panlabas na kawing

[baguhin] Pagkilala

Smallwikipedialogo.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Aklat ng mga Kawikaan. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.Kamalian sa pagtukoy: Umiiral na ang mga tatak na <ref>, subalit walang natagpuang tatak na <references/>