Wikifilipino:Pag-aambag

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Naniniwala at sinusunod ng WikiFilipino ang limang mahalagang haliging diwain hinggil sa pag-aambag ng mga artikulo.

  1. Sumasandig ang WikiFilipino sa mga prinsipyo ng karapatang intelektuwal at humihikayat sa mga manunulat na sumulat ng orihinal na akda. Hinihikayat ng WikiFilipino ang sinumang tao na itala ang kaniyang saliksik o kaalaman sa pook na ito, at magsaad ng mga sanggunian.
  2. Lunggati ng WikiFilipino na ipalaganap nang malaya ang kaalaman o karunungan. Sumusunod ang WikiFilipino sa itinadhana ng GNU Free Documentation License (GFDL), at itinuturing nito na malayang magagamit at maipalalaganap ang mga teksto, imahen, at iba pang kaugnay ng akda ng kung sino-sinong tao. Lahat ng nilalaman ng WikiFilipino ay awtomatikong matátatakán ng lisensiya sa bisa ng GFDL. Tatanggihan ng WikiFilipino ang anumang akdang lumalabag sa karapatang-ari o kaya'y nakarehistro ang lisensiya na taliwas sa itinatakda ng GFDL.
  3. May sinusunod na patakaran ang WikiFilipino sa pagsusulat ng anumang akda. Totoong malayang makasusulat ang sinumang tao sa WikiFilipino, ngunit ang gayong kalayaan ay dapat nakasalalay sa katwiran, paggalang sa kapuwa, pag-iingat sa salita, at pagmamahal sa Filipinas at mga mamamayan nito. Hindi palalampasin ng WikiFilipino ang sinumang wawasak, o maglalagay ng kung ano-anong mapaniwang bagay, sa websayt nito. Tatanggihan din ng WikiFilipino ang mga akdang ninakaw sa ibang awtor, o kaya'y tandisang nilalabag ang mga batas ng Republika ng Filipinas. Halimbawa nito ang mga akdang pornograpiko, mapag-aglahi (racist), mapanupil sa sinumang tao, lipi, o pangkat na may natatanging paniniwala, at mapanira sa dangal ng pangkalahatang Filipino, nang nang lihis sa katwiran at bait.
  4. Nakalaan ang WikiFilipino para sa mga Filipino. Nakatuon ang nilalaman ng WikiFilipino para sa mga Filipino saanmang panig ng mundo sila naroroon. Alanganing ensiklopedya at alanganing magasin ang WikiFilipino sa ngayon, at wala pang kataga na maitutumbas nang lubos hinggil sa tungkulin nito sa sambayanan. Subalit malinaw ang lunggati nito: ang maging mapagtitiwalaan at aktibong sanggunian ng mga Filipino hinggil sa Filipinas at mga mamamayan nito, tungo sa paglago ng Filipino sa buong mundo.
  5. Hinihikayat ng WikiFilipino ang sinuman na mag-isip, magsulat, at magpahayag sa wikang Filipino. Ito ay sa layong makabuo ng malalim na diskurso ng mga Filipino sa pamamagitan ng wikang Filipino, at hindi sa gaya ng Ingles o iba pang wikang internasyonal, tungo sa pangkalinangan at pangkabihasnang talakayan. Sasagutin lamang ng mga editor ng WikiFilipino ang mga tanong, puna, at mungkahing nasusulat sa Filipino. Bagaman sa unang malas ay tila paurong ang ganitong tindig, isinusulong naman nito ang adhikain at pananaw na dapat mag-usap ang mga Filipino sa isang pambansang wika nang malinang iyon sa paglipas ng panahon.

Binuo ang mga panloob na patakarang ito upang lalong mapahusay ang WikiFilipino. Tumulong kayo, at maging bahagi ng bayanihan sa himpapawid na nakatadhanang baligtarin ang kalakaran sa buong daigdig.