Ipagbunyi ang Araw ng Manggagawa

Mula sa Wikifilipino
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Pag-aaklas ng mga manggagawa

Ang Araw ng Manggagawa o Labor Day ay taunang ipinagdiriwang tuwing ika 1 ng Mayo sa Pilipinas. Sa okasyong ito ay binibigyang parangal ang lahat ng manggagawa sa buong bansa. Subalit kasabay ng masayang selebrasyon ay naglipana ang mga pagtitipon-tipon ng iba't ibang sektor ng manggagawa upang isatinig ang kanilang mga hinanaing.

Mga nilalaman

[baguhin] Kasaysayan

Ang Araw ng Mangggagawa sa Pilipinas ay unang ipinagdiwang noong 1903 noong mga panahong ang bansa ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika. Sa taong ito (Mayo 1) ay sama-samang nagmartsa papunta sa Malacanang ang mahigit sa isangdaang libong manggagawa na itinatag ng Union Obrero Democratica de Filipinas (UODF) upang humingi nang mas maayos na kundisyon sa kanilang estado bilang manggagawa. Noon naalarma ang gobyerno ng Amerikano. Nilusob ng Philippine Constabulary na kinabibilangan ng mga Amerikano at mga Pilipino ang printing press ng UODF at inaresto ang pangulo nito, si Dominador Gomez sa salang ilegal na pagtitipun-tipon, pag-aaklas at paglaban sa pamahalaan.

Makalipas ang sampung taon, sa petsang Mayo 1, 1913, nabuo ang Congreso Obrero de Filipinas na pinangunahan ni Hermenegildo Cruz. Dito ipinaglaban ng mga manggagawa ang walong oras na pagtatrabaho kada araw, hindi pagpayag na magtrabaho ang mga batang manggagawa, pamantayan para sa paggawa ng mga kababaihan at pananagutan ng mga kapitalista. Dito nagsimula ang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa hindi lamang sa pamamagitan ng mga parada kundi ng mga rali at pagsasatinig ng mga kaapihan ng manggagawa.

[baguhin] Batayang Karapatan ng Manggagawa

Ayon sa kalipunan ng batas hinggil sa paggawa sa Pilipinas, ang mga sumusunod ang mga karapatatan ng manggagawa:

  • Karapatan sa seguridad sa trabaho (Labor Code Art279)

Sa konteksto ng regular na employment, hindi maaring tanggalin ng employer ang isang manggagawa liban lang sa tinatawag na “just cause or authorized causes”.

  • Oras na gugugulin sa pagtatrabaho

Ang normal na oras nang pagtatrabaho ng sinumang manggagawa ay hindi nararapat na lumampas sa walo(8) oras sa loob ng isang araw kasama na rito ang maiksing oras ng pahinga at pagkain. Ang mahigit sa isang oras na diretsong pagpapahinga at pagkain ay maaaring hindi maibilang sa oras na ipinagtrabaho. (Art. 82& 84)

  • Karapatan sa pahinga at libangan (UDHR Art24, IESCR Art7d, Phil Consti Art11 Sec9 Art13)

Ang bawat isa ay may karapatan sa pahinga at libangan, sampu ng maktwirang limitasyon sa bilang ng oras paggawa ang pana-panahong holidays ng may kabayaran . (Sa labor code, 1 araw o hindi kukulangin sa 24 oras matapos ang 6 na araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa loob ng isang linggo. Ang pagiging ina at bata ay nararapat bigyan ng ispesyal na pangangalaga at suporta. Ang lahat ng bata, isinilang man ito sa loob o labas ng kasal ay dapat magtamasa ng pantay na panlipunang proteksyon. May pahinga, libangan at resonableng hangganan sa oras paggawa at pana-panahong holiday na may kabayaran, ganuon din ang kabayaran para sa di pagpasok kung public holiday.

  • Hinggil sa pagpapasahod

1. Ang pagbibigay ng sahod ay nararapat na ibigay ng nakahandang salapi (cash) at malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan (Art.102& 104)
2. Maaaring makuha ang sahod mula sa banko kapag may pakikiusap na isinulat ng mas nakararaming empleyado (Sec. 7 R.A. 6727)
3. Direktang ibinibigay ang sahod sa manggagawa(Art. 105)
4. Ang pasahod ay ibinibigay na may puwang na hindi lalampas sa labing-anim (16) araw (Art. 103)
5. Anumang ibinabawas sa sahod ay nararapat na may pahintulot ng batas (Art. 113)
6. Ang "Labor-only-contracting" ay ipinagbabawal kung saan ang taong nagbibigay ng mga manggagawa sa taong nagpapasuweldo ay isa lamang agent o kinatawan ng may-ari o ng nagpapatrabaho (Art. 106)
7. Kungsakaling nalugi ang negosyo ng kumpanya, ang kanyang mga manggagawa ay ang siyang unang mababayaran ng kanilang sahod at iba pang benepisyo bago mabayaran ang gobyerno at iba pang pinagkakautangan (Art. 110)

  • Hinggil sa mga kabataang nagtatrabaho

Ang mga batang may edad labinlimang (15) taong gulang lamang ang maaaring magtrabaho. (Sec. 12 R.A. 7610). Ang mga batang nagtatrabaho nang wala paang labinlimang (15) taon ay mapapasailalim sa responsibilidad ng kanyang mga magulang o tagapangalaga, sa kundisyong ang kanyang pagtatrabaho ay hindi makasasagabal sa kanyang pag-aaral sa proseso ng kanyang paglaki.

[baguhin] Sanggunian

  • 100 significant dates in Philippine History. Artikulo mula sa Manila Times, isinulat noong Setyembre 20, 2006 ( hinango noong Abril 23, 2009)
  • The Philippine Labor Movement –1850-1900 The Spanish Era:Seeds of a Movement Timeline on the labor movement in the Philippines (hinango noong Abril 23, 2009)
  • Civil Society in Southeast Asia. Book by Hock Guan Lee, Institute of Southeast Asian Studies

(hinango noong Abril 23, 2009)

[baguhin] Pagkilala

WikiFilipino footer.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.